Søk om momskompensasjon på varer og tjenester

Innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023.

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Søknadsfrist

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september.

Krav for å søke

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Hvordan søker du?

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

På lenken under finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema. Her finner du også informasjon om oppdateringer som du må vite for 2023.  

Til toppen