Anleggsfond

Larvik kommune har opprettet et fond avsatt til "Forskuttering av spillemidler og merverdiavgift".

Hensikten med fondet er å forskuttere spillemiddeltilskudd og merverdiavgiftkompensasjon til klubber og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Larvik kommune.

Fondet ble opprettet i 2016 og oppbyggingen skal gjennomføres i løpet av perioden 2017-2021. Årlig beløp fastsettes i forbindelse med sak om disponering av årsresultat for kommunen. 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for anleggsfond, vedtatt i 2017.

Til toppen