Turstier i Hvarnes

Innhold

På hver tur finnes det flotte steder som gir deg utsikt over store deler av Hvarnesbygda og Lågendalen.

1. Den rike kilde/Vettakollen

Rundløype, ca. 8 km, med avstikker til Vettakollen som er Larviks høyeste punkt, rødmerket fra Odberg (ca. 4t).
Bok ligger i kasse ved Den rike kilde.
Dette er en utfordrende tur i variert terreng, anbefaler godt fot-tøy da en del våte myrer passeres.

Parkering hos Anders Ragnhildrød, Lågendalsveien 2255.

2. Huskollen

Rundløype, ca. 5 km, rødmerket løype om toppen på kollen og ned ved Engane på nordre Odberg. Derfra følger man bilvei tilbake til parkering (ca. 2t).

Parkering på toppen av Odberglia eller innenfor nordre Odberg

3. Sagkollen

Rrundløype, ca. 3,5 km, rødmerket fra Hellenes/Repp over Sag-kollen og ned ved Lirberget (ca. 1 1/2t).
På toppen er det en gapahuk og benker for rast.

Parkering ved infotavle Lirberget/Hedrumveien.

4. Hvarneskollen

Rundløype, ca. 4 km, rødmerket fra skogsbilvei i Hvarnesdalen opp mot Majorstua. (ca. 2t)

Parkering ved garasje Hedrumveien/Majorstua

5. Holtebygda Natursti

Rundløype, ca. 4,7 km, rødmerket fra gårdsvei inn mot Kirkerud, (ca. 2t).

Parkering ved innkjørsel til Kirkerud, gårdsvei inn til høyre nesten på toppen av kleiva.

6. Haugskollen (Høgskollen)

Ca. 5,5 km. Kan nå’s fra to kanter.

Alternativ 1:
Følg bilvei 50 m nordover, ta inn til høyre og følg blåmerket sti. (Den letteste løypa opp.)

Alternativ 2:
Følg 306 mot Andebu ca. 800 m, ta inn på sti til Ulefoss, forbi Haugen Sag og Mølle, kommer ut igjen på 306 og følg denne ca. 80 m og ta inn gårdsvei til venstre. Følg denne videre ca. 300m, deretter blåmerket sti til toppen. (Ganske bratt sti). På toppen er det merket en liten rundløype med flere fine utstiktplasser.

Parkering ved Hvarnes skole/ Hvarneshallen.

7. Bommane

Blåmerket fra Hvarnes sentrum, ca.3,6 km tur/retur langs Lågen (ca. 1t). Idyllisk løype langs traktorvei, barnevognvennlig.

Parkering ved Hvarnes skole.

Til toppen