Phytophthora

Innhold

Fakta om plantesykdommen Phytophthora.

En stor utfordring i Bøkeskogen er plantesykdommen Phytophthora (Phyto = plante, phthora =ødelegger.) Når et tre er smittet av denne sopplignende mikroorganismen, blir ledningsvevet i treet ødelagt. Transporten av vann og næringsstoffer stopper opp. Angrepet fører til en glissen, gul trekrone. Etter hvert dør treet. Sykdommen spres med fuktig jord, vann og infiserte plantedeler. Når Phytophthora-smitten først har etablert seg i et område, er den nesten umulig å bli kvitt.

Det er flere arter Phytophthora. De er ikke sopper, planter, bakterier eller virus, men hører til et eget rike av levende organismer.

Phytophthora.jpg

Hva slags tiltak gjøres?

  • Det gjennomføres systematisk kartlegging av angrepne og døde trær hvert tredje år.
  • Det er innført adferdsregler for å hindre at ferdsel bidrar til spredning av Phythophthorasmitte.
  • Informasjonstiltak i Bøkeskogen om smittefaren.
  • Forbud mot henleggelse av hageavfall.
  • Tiltak og retningslinjer for hogst, behandling og bruk av felte trær.
  • Særskilte krav til behandling av infisert utstyr.
  • Dreneringstiltak og bygging av bruer/kulverter over bekker.
  • Årlig behandling av trestammer langs alle større stier.
  • Infisert materiale skal ikkefraktes ut av skogen.
  • Kvist og tømmer som ikke kan ligge igjen der de ble felt, legges i komposthaugen bak scenen.

Hold deg til stiene!

Ferdsel utenfor stiene kan gjøre at infisert jord fester seg på fottøy, sykkeldekk og hundelabber. Slik kan smitten flyttes til nye områder.

Kast ikke hageavfall!

Hageavfall og lignende skal ikke dumpes i eller ved Bøkeskogen. Avfallet kan også inneholde smitte av Phytophthora og føre til spredning av sykdommen til nye områder.

Til toppen