Andre turstier

Innhold

Fjordstien og Revstien

Fra Stavern og langs vestsiden av Larviksfjorden inn til Larvik by kalles stien «Fjordstien». Fjordstien går direkte over i «Indre Havn Promenaden», langs havnepromenaden mellom Batteristranda forbi Tollerodden og Vadskjæret til Ra-skulpturen på Revet. Mellom havneområdet på Revet og Vestre Halsen kalles stien Revstien. Begge disse strekningene vil bli innlemmet som en del av en sammenhengende kyststi.

Elvestien

Nordover langs Lågen går Revstien over i Elvestien. Strekningen mellom Bommestad bru og Gloppe bru ble opprettet på midten av 1990-tallet. I forbindelse med kvikkleiresikringsprosjektet på Stubberud er stien oppgradert og delvis utbedret til universelt tilgjengelig. Statens vegvesen holder på å regulere ny gang-/sykkelvei mellom Kråkelund og Yttersø. Elvestien vil sammenfalle med gang-/sykkelveien på deler av strekningen.

Bystien i Larvik by

Bystien ble opprettet i 1999/2000 med tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Larvik og Omegns Turistforening. Stien går gjennom de sentrumsnære friområdene i Larvik og på runden kan du oppleve hele 8 flotte utsiktspunkt og topper. Turistforeningen sørger for merking og rydding av stien.

Mer om Bystien

Huldrestier

I nordre del av kommunen er det merkede Huldrestier til mange flotte topper. Det finnes også fine, merkede "Lågastier", på begge sider av Numedalslågen.

Til toppen