Strandrydding og rydding av søppel i naturen

Innhold

Alle kan bidra til å rydde opp i naturen.

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, IPublishedUrlProvider publishedUrlProvider, String culture, UrlMode mode)
  at Umbraco.Extensions.FriendlyPublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, String culture, UrlMode mode)
  at Munibaze.Core.Extentions.PublishedContentExtentions.GetShortcutInfo(IPublishedElement element) in C:\aSource\munibaze\Muni.Web\Core\Extentions\PublishedContentExtentions.cs:line 219
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 18
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.get_Result()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute4[T0,T1,T2,T3,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 6

Alle kan bidra til å rydde opp i naturen. Larvik kommune oppfordrer familier, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeninger, dykkerklubber, bedrifter, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, friluftslivet, fiskere og andre til å bli med å rydde på/ langs Larviks strender, innsjøer og vassdrag.

Rydding av søppel i naturen som kan gjøres innenfor rammene til myndighetenes restriksjoner og anbefalinger vil kunne foregå som før, og Larvik kommune vil hente ryddet avfall.

Henting av avfall

Hvis Larvik kommune skal hente avfallet MÅ det benyttes gjennomsiktige søppelsekker, ellers får kommunen får en tilleggsavgift for å levere andre sekker på avfallsmottaket, og da må vi sprette sekkene og laste om i gjennomsiktige sekker – og det blir dobbel jobb.

Det er to muligheter for å gi beskjed om at avfall er klar til henting:

 1. Du kan sende melding via Meld feil på larvik.kommune.no. Trykk på Ny observasjon og velg stedet der avfallet er plassert. For å registrere melding velger du Park og friområder under tema og Strandrydding under feil. Under kommentar: skriv inn hvor det er ryddet og hva/hvor mange sekker som er klare for avhenting. Legg gjerne med bilde som viser hva som skal hentes. Nøyaktig stedsangivelse der sekken(e) står er helt nødvendig.
 2. Du kan ringe Servicetorget på telefon 33171010 for å gi beskjed.

Hvor setter jeg avfallet?

Søppelsekkene må plasseres lett tilgjengelig ved offentlig/allmenn tilgjengelig vei eller v/ parkeringsplass slik at de greit kan hentes med bil, eller (i sommerhalvåret) på brygge som Skjærgårdstjenesten kommer til med båt.

Småplast

Det er mer enn nok søppel til at alle kan gå ut å plukke. Fokuset må også være på de små bitene, som du ikke ser før du setter deg ned på knærne. Småsøpla er faktisk spesielt viktig å fjerne. For det første blir den raskere til mikroplast om vi ikke får fjernet. Og for det andre er denne småsøpla spesielt farlig for fisk og fugl.

Tips: Ta med deg en liten Zip-pose, lynlåspose, på tur. Hvor mange plastpellets, q-tips, biofilmbærere, porsjonssnus og bokser og sigarettsneiper klarer du å finne?

Les mer om småsøppel

Til toppen