Skjærgårdstjenesten

Innhold

Informasjon om Skjærgårdsstjenesten.

Skjærgårdstjenestens oppgaver

  • Sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at det gir mulighet for en variert naturopplevelse
  • Bidra til å ivareta naturens mangfold i skjærgården og økt forståelse for å ta vare på naturen
  • Stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder.

Oslofjorden Vest – driftsenhet SALA (Sandefjord og Larvik)

Sandefjord og Larvik (SALA) utgjør en av fire driftsenheter innenfor driftsområdet Oslofjorden Vest. Driftsenheten fikk felles båt i 2011.

Kommunene bemanner båten med bemanning fra egen drift de dagene kommunen disponerer båten. På for- og ettersommeren brukes båten en uke av gangen i hver av kommunene. I sommersesongen brukes båten 3 dager i uken i Larvik og 2 dager i uken i Sandefjord.

Skjærgårdstjenesten har 38 anløpssteder i Larvik, de fleste av disse ligger i gamle Tjølling kommune.

Driftsperioden er fra medio mars til ut september.

Arbeidsoppgavene består av renovasjon, vask og vedlikehold av toaletter, vegetasjonsrydding, frakt av dyr til beite og naturoppsyn.

Skjærgårdstjenesten samarbeider med Statens Naturoppsyn, brannvesen, politi, renovatør, oljevern og jaktoppsyn m.m.

Staten dekker 50 % av driftskostnadene til skjærgårdstjenesten.

Til toppen