Skiløyper

Innhold

I Larvik blir det kjørt opp totalt ca 75 km løyper i Larvik og Omegns Turistforening (LOT) sine hovedløyper i Brunlanes, Kjose og Vestmarka.

Vi tilbyr

Larvik kommune eier og drifter to løypemaskiner og har inngått avtaler med tre aktører for løypekjøring. Se LOT sin hjemmeside for mer informasjon om turstier.

Brunlanes

På strekningen Kleiver-Eikedalen-Tanum, ca. 12 km, er det Larvik Ski som kjører opp løypene. I tillegg har foreningen kunstsnøanlegg ved Kleiver. Foreningen disponerer en Prinoth T2. Se klubbens hjemmeside for løypeoppdateringer.

Vestmarka

På strekningen Bjørndalen-Lauvesetra-Skjærsjø, ca. 38 km, er det Nanset IF som kjører opp løypene i samarbeid med Kvelde IL og Farrisbygda IL. I tillegg har foreningen kunstsnøanlegg ved Bjørndalen. Foreningen disponerer en Pisten Bully 100. Se klubbens hjemmeside for løypeoppdateringer. 

Kjose

På strekningen Langangen-Kjose-Oklungen, ca 24 km, er det Porsgrunn kommune som kjører opp løypene. Porsgrunn har egen løypemaskin. Se kommunens hjemmeside for løypeoppdateringer. 

Vindfjell

Larvik kommune er en samarbeidspartner i Vindfjellsamarbeidet. På strekningen Vindfjell - Viddaseter – Årum – Presteseter – Lauvås preparerer Vindfjellsamarbeidet løypenettet i samarbeid med Svarstad IL, som har strekningen Lauvås – Borgen. Se Vindfjellsamarbeidets hjemmeside for løypeoppdateringer

Du kan også få en oversikt over løypeoppdateringer her. 

Til toppen