Parker og sentrumsområder

Innhold

Kort beskrivelse av et utvalg av parker og sentrumsområder i kommunen.

I sentrumsområdene, både i Larvik og Stavern, danner parkene grønne lunger hvor man kan finne rekreasjon og avkobling i en ellers travel hverdag. I tillegg til sitteplasser med benker og gressplener finnes det ulike blomster og busker/trær som gir best mulig opplevelse. Parkene er også ettertraktet som ramme rundt kulturarrangement og festligheter. 

Larvik kommune drifter ca 300 dekar parkareal og har ansvar for ca. 60 bygninger i parker og i friområder. 

Offentlige toaletter

Toalettene holdes åpne fra 10. mai til 10. oktober.

Renovasjon og avfall

Larvik kommune sørger for tilbud om avfallshenting for allmennheten i sommersesongen fra april til midten av oktober.

I parker og sentrumsområder inklusiv Batteristranda, Bøkeskogen, Kronprinsen og Korntin/ Skråvika plasseres det ut ordinære søppelkasser. I de mest brukte av disse områdene står beholdere også ute om vinteren. Det er også satt ut 35 hunde-avfallsstasjoner i bynære områder i Larvik og Stavern.

I fri- og friluftsområder plasseres det ut avfallsbeholdere på ni utvalgte områder; Martaholmen, Ølbergholmen, Ula badestrender, Roppestad, Svenner, Torkildsøy, Gon, Smiestranda og i Rekkeviksbukta. I områder der det ikke finnes et tilbud som genererer avfall (for eksempel kiosk, butikk mv.) oppfordres brukerne til å ta med avfallet hjem.

Varsle om feil og mangler

Badeparken

Badeparken er området omkring Larvik bibliotek. De eldste trærne i parken skriver seg fra 1870-tallet da de inngikk i en privat hage. Rekkene av yngre trær stammer fra en senere omlegging av parken. Calr Nesjars is- og vannskulptur «Kloden» og en del skulpturer i Larvikitt er plassert i parken.

Batteristranda

Parken ved den populære Batteristranda ble renovert i 2009. Hvalfangstminnesmerket «Hvalklo på sokkel» gitt av kunstutvalget i 1987 står her.

Buktaparken

Parken ligger nær Stavern sentrum og havn. Navnet Bukta skriver seg fra en tid da dette var et gruntvannsområde lagt opp gjennom århundrer av flomvannsmasser fra Lågen. Ragnhild Reimes skulptur «Skøytegutten» inngår i et damanlegg sammen med «Amerikasteinen». Lekeplassen i parken ble oppgradert i 2015.

Bøkkerfjellet

Fra Bøkkerfjellet er det fin utsikt over Langestrand, fjorden og de sentrale deler av Larvik by. Navnet kommer av «bøkker» (balje- og tønnemaker). Parken har adkomst fra flere steder, blant annet fra Fjellveien - via 81 trapptrinn. «Den gamle brannvakt» (bygd i 1851) ligger på parkens høyeste punkt.

Farrishallen

Park med store, gamle trær rundt Farrishallen og Mesterfjellet skole. Inneholder fonteneskulpturen «Barnevask» av Frits Røed, samt byste av Sophus Bugge laget av Gustav Vigeland i 1925 og av Robert Ahlert Hysing laget av Brynjulf Bergslien i 1875.

Herregården

Herregården på Torstrand i Larvik er en av kommunens severdigheter. Hagen foran og øst for bygningen er anlagt etter professor Magne Bruns plan fra 1991.

Herregårdssletta

Parkområdet mellom Storgata og Dronningensgate ble anlagt i 1860-åra, men omlagt og nyplantet i forbindelse med jernbaneanlegget i 1878 – 81. Hanna Jensens skulptur «Liv» inngår som et sentralt blikkfang.

Hølen park

Parken ble anlagt 2016 i forbindelse med utbygging av boligområdet «Saltbrygga» på Østre Halsen.

Indre havn

Et midlertidig, men populært park- og rekreasjonsområde mellom jernbanen og fjorden. Det er anlagt ulike aktivitetstilbud som sandvolleyballbane, treningspark, bordtennisbord og basketbane. Kiosk og sittemuligheter. Videre utvikling av området avhenger av hvor jernbanen skal gå i fremtiden.

Kirkeløkka

Kirkeløkka er den østre delen av skoleområdet ved Østre Halsen skole. Fra 1874 og i ca 100 år fremover var arealet påtenkt og planlagt som kirketomt, uten at det førte til noe. Bysten av C.A.Larsen er sentralt plassert i parken.

Kronprinstomta

«Kronprinsen» i Stavern bærer navn etter en restaurant som lå her, delvis på plankeverk utover sjøen. Den ble anlagt i 1926. Parken ble renovert i 2009 og fremstår som en ny og praktfull park. Ørnulf Basts «Hestens liv» kom på plass i 2008. Lekeplassen i parken ble oppgradert i 2015. Ved siden av lekeplassen står larvikittskulpturen «Soluret» av Martin Kuhn.

Torget i Larvik sentrum

Torget i Larvik sentrum er bygget i stein, noe som symboliserer den viktige steinindustrien i kommunen. Fontenen «Fossefallet» er laget av Makoto Fujiware. På sommeren finner du blomster, familievennlige sittemuligheter og lekeapparater på torget.  Vinterstid lages det skøytebane her, noe som er blitt et populært tiltak for ungdom i alle aldre.

Pumpeparken

Parken er et gammelt torgområde. Sentralt i parken, omgitt av gamle, verdige trær, står Vannposten. Monumentet med 4 hole søyler med nikkelpumpe ble anlagt i 1792, over en 23 meter dyp håndgravd brønn. En byste av Staverns personligheten Einar Schønning, laget av Ørnulf Bast, står i vestre del av parken, mens en bauta over Eidsvollsmennene står i parkens østside.

Fredriksvern verft

Området utenfor festningsvollene til Fredriksvern verft er et sentralt beliggende og populært grøntområde med blant annet Ørnulf Basts skulpturer «Stavernspiken»,  «Gutten i dammen» og bysten av Herman Wildenvey.

Tollerodden

Bynær og barnevennlig park med blant annet Nico Widebergs monument over Thor Heyerdahl og Mary Archer Heggens byste av Colin Archer.

Torstrand torg

Torstrand torg ble planert i 1861, og etter at byen hadde fått sitt vannverk i 1868 ble det sprøytet skøytebane her noen vintre. Senere kom jernbanen og delte plassen i to. Skultpuren «Mor og barn» av Arne Durban står i parken.

Teigens Plass

En "grønn lunge" på Torstrand som har fått navn etter Reidar Teigen. Åpnet i 2017.

Adressen er Cort Adelers gate 5. Det sto to hus på tomten, i det ene ble Reidar Teigen født 6. januar 1930. Han bodde der til slutten på 50-tallet. Reidar Teigen hadde et pågangsmot som får kan måle seg med. Det kom særlig Fram til gode, Framhallen er hans verk. Han var formann i hovedforeningen, formann i håndballgruppa og var en drivkraft på mange områder. Speiderbevegelsen i Larvik har også mye å takke Teigen for. ”Alle” kjenner kanoturen til Afrika sammen med Odd Ekanger i 1952. Reidar Teigen døde i oktober 1985.

Til toppen