Larvikitt-troll skal lyse opp Bøkeskogen

Innhold

Et fire meter bredt troll med lysende øyne, laget av Larvikitt, som kommer krypende opp fra bakken i Bøkeskogen? Det er bare én av attraksjonene som er planlagt når lekeplassen skal oppgraderes i årene som kommer.  

Trollbøkeskogen
Her er en modell av hvordan trollet i Bøkeskogen vil se ut, med en voksen person stående ved siden av.

– Målet er at dette området skal bli en attraksjon for store og små, og ikke bare en ren lekeplass, sier prosjektleder Leif Werner. 

Han leder Bøkeskogutvalget i Larvik og Omegns Turistforening (LOT), som i fjor høst fikk tildelt 1,5 millioner kroner av kommunestyret til arbeidet med å oppgradere lekeplassen i Bøkeskogen. 

I samarbeid med avdeling for park- og friområder i kommunen har gruppa store planer og ambisjoner for prosjektet, der de fysiske arbeidene starter opp kort tid etter påske. 

Nytt lekeapparat til 17. mai

Det første som skjer er at de eksisterende lekeapparatene, med unntak av huskene, fjernes sammen med gjerdene rundt lekeplassen. 

Deretter vil en to meter høy lekeskulptur, kalt Bøkebølgen, monteres i starten av mai, slik at den står klar til nasjonaldagen. 

Moveart
Et slikt lekeapparat vil bli montert på lekeplassen i Bøkeskogen i starten av mai.

På litt lengre sikt vil området få en spektakulær tilvekst i form av et bøketroll laget av Larvikitt. Denne skulpturen, som skal lages av steinhugger Martin Kuhn, vil måle fire meter i bredden, 2,60 meter i lengden og 1,60 meter i høyden. Trollet skal utstyres med lysende akrylglassøyne. 

Så fort finanseringen er på plass vil det også lages to digre trollhender - hver av dem nesten to meter lange og halvmeteren høye - som krabber opp fra bakken. 

Selve larvikittblokka som trollet skal hugges ut fra er donert av Lundhs.

– Ansiktet og nesa til trollet kan klatres på, mens baksiden blir polert så det nærmest blir en sklie. Én ting er typiske lekeplasser som man finner overalt, men vi ønsker å skape noe litt annet som stimulerer fantasien. Det gjør både trollet og lekeskulpturen fra Moveart, tror Werner. 

Kuhn starter arbeidet med trollet i disse dager, og regner med å være ferdig rundt årsskiftet. Deretter blir det et spørsmål om tidspunkt for avduking. 

Norges lengste benk? 

Foruten Werner er også Knut Hjalmar Gulliksen, Torunn Eia Bringedal og Ingunn Baarnes en del av prosjektgruppa. 

Denne gjengen har, i tillegg til de 1,5 millioner kronene fra kommunestyret, fått samlet inn ytterligere en halv million gjennom midler fra Larviksbanken og Sparebankstiftelsen DNB. Bøkekroa har også gitt tilsagn om å bidra med tilskudd. 

Trebenk
To benker av denne typen - her fra The Twist på Kistefoss - skal skjæres ut.

– Og så har vi fått noen tjenester i tillegg, som for eksempel graving og denne steinen fra Lundhs til verdi av noen hundre tusen kroner. Vi har også fått to trestammer som skal skjæres ut til benker, som også kan klatres på. Disse skal være på langsiden ned mot skogen, sier han. 

– Er dere flere ting dere har planlagt for dette området?

– Vi jobber med en idé om å bygge Norges lengste benk langs lekeplassen, cirka 34 meter lang. Vi har fått tillatelse til å utvide lekeplassen med 3,5 meter mot Bøkekroa, og det er i så fall på den sida benken vil være. Slik den er tegnet består den av mange spiler. Vi har en idé om å selge én og én spile, på den måten at folk kan sette navnet sitt på den. Men vi kan ikke bygge uten at vi har penger til det. Vi har tenkt å lage den i accoya, og det koster en del penger. Vi har bestemt at alt som gjøres skal være av høy kvalitet, og kreve lite vedlikehold, sier han, og legger til at planer og tiltak er godkjent av Statsforvalteren og Miljødirektoratet. 

Om noen år kan det også komme en 40 meter lang hinderløype på området. Avdelingsleder for Park og friområder på Kommunalteknikk, Guro Hessner, opplyser at det er satt av ytterligere halvannen million kroner til lekeplassen i Bøkeskogen i strategidokumentet for 2025. 

– Hvis de pengene blir stående, skal vi fortsette å utvikle lekeplassen. Men det kommer til å bli over flere etapper. Sammen med landskapsarkitekt Jenny Hartveit Almli jobber vi nå med en revidert plan, som skal være ferdig før påske. For dette prosjektet er såpass stort og ambisiøst at det trengs en helhetlig plan. Vi bidrar ikke med penger nå, men med kompetanse og forankring, sier hun.

Plantegning
Her er planskissen for lekeplassen. Til venstre kan det også komme en 40 meter lang hinderløypa i 2025.
Til toppen