Badeplasser

Innhold

Innenfor Larvik kommunes grenser finnes et stort antall tilrettelagte og naturlige badeplasser, både i ferskvann og i sjøen - landbaserte og på øyer og holmer.

Mest kjente og brukte badeplassene

 • Agnesodden
 • Batteriststranda
 • Bjønnesstranda
 • Farriskilen
 • Franklinodden
 • Gon
 • Herfell
 • Huestranda
 • Husvann
 • Hvittensand
 • Jordebukta
 • Kjerringvik
 • Korntin
 • Korvikvannet
 • Langholtstranda
 • Lillejordestranda/ Kaffeholmen
 • Nordstranda (Risøya)
 • Omrestranda
 • Rekkeviksbukta
 • Roppestad
 • Skråvika
 • Svinevika
 • Ula
 • Verftstranda
 • Ølbergholmen

Strender med universell utformet baderampe/tilkomst

 • Marius brygge (Torstrand/Larvik)
 • Rekkeviksbukta
 • Bjønnes

Verftsstranda i Stavern har en rampe som gir deg noe å holde i på vei ut for å bade, men den er ikke universell utformet/HC-tilpasset. 

OBS - Fraråder bading på deler av Hvittensand

Bading på Lågasiden av Hvittensand frarådes på grunn av farlige understrømmer i Lågen/Lågens utløp (markert med gult på figuren)

Hvittensand Web
Til toppen