Samarbeid med eksterne

Innhold

Kulturskolen bidrar med kunst og kultur i barnehage, sykehjem, fengsel mm.

Barnehager

Larvik kulturskole samarbeider med både private og kommunale barnehager i Larvik kommune. Vi synger, danser, leker med ord og rytmer og spiller på instrumenter tilpasset barnas nivå.

I samarbeid med barnehagen tilpasser vi innholdet slik at det blir i tråd med barnehagens ønsker og målsettinger. 

Grunnskolen

Kulturskolen samarbeider med grunnskoler i kommunen om musikkundervisning.

Sykehjem og Dagsenter

Kulturskolen samarbeider også med mange av kommunens sykehjem. Ukentlige besøk med aktivisering gjennom sang og dans er en vanlig samværsform.

Vi har også egne grupper for 77-åringer på kulturskolen.

Skolekorps

Kulturskolen har også et tett samarbeid med skolekorpsene i Larvik. Vi har felles arrangementer og mange av korpselevene får sin instrumentalopplæring i kulturskolen.

Samarbeidsprosjekter

I tillegg har vi samarbeidsprosjekter med grunnskolen i Larvik, Larvik fengsel, Barnevernstjenesten, Larvik statlig mottak, Larvik Museum, Studio Nille og Seniorgruppa (dagtilbud for eldre funksjonshemmede).

Ta kontakt for tilbud

Ønsker du å kjøpe timer av oss kan vi skreddersy en pakkeløsning.

Send en epost til kul@larvik.kommune.no eller ring oss på telefon 98 23 19 99.

Til toppen