Om Larvik kulturskole

Innhold

Her finner du informasjon om Larvik kulturskole.

Våre lokaler

Larvik kulturskole, Sliperiet kulturverksted, ligger i Hammerdalen i Larvik. Sliperiet har flotte lokaler som er med på å gjøre kulturskolen til et godt lære- og arbeidssted, i tillegg til et viktig ressurssenter i lokalsamfunnet.

Våre tilbud

Kulturskolen har et bredt og variert faglig tilbud i kunst- og kulturfagene. Disse er delt inn i fire avdelinger: musikk, visuelle kunstfag, kreativ og kulturlab.

Kulturskolen ønsker i tillegg å være en sosial møteplass for barn og unge der de sammen opplever kreativ utfoldelse. 

Mange kommunale barnehager får ukentlig musikktilbud fra Larvik kulturskole.

Vi reiser rundt på besøk på kommunens sykehjem og underholder og aktiviserer gjennom bevegelse, sang og musikk.

Elever

Larvik kulturskole har i dag ca. 2000 elever i alderen 0 til 100 år.

Til toppen