Om Larvik kulturskole

Innhold

Informasjon om Larvik kulturskole.

Våre lokaler

Larvik Kulturskole, Sliperiet kulturverksted, ligger i Hammerdalen i Larvik. Sliperiet er flotte lokaler som er med på å gjøre kulturskolen til et godt lære- og arbeidssted, samt et viktig ressurssenter i lokalsamfunnet.

Våre tilbud

Kulturskolen har et bredt og variert faglig tilbud i kunst- og kulturfagene. Disse er delt inn i fire avdelinger: Musikk, Visuelle kunstfag, Kreativ og Kulturlab.

Kulturskolen ønsker i tillegg å være en sosial møteplass for barn og unge der de sammen opplever kreativ utfoldelse. 

Alle kommunale barnehager får ukentlig musikktilbud fra Larvik kulturskole.

Vi reiser rundt på besøk på kommunens sykehjem og underholder og aktiviserer gjennom bevegelse, sang og musikk.

Elever

Larvik kulturskole har i dag ca. 2000 elever i alderen 0 - 100 år.

Til toppen