Kreative grupper

Innhold

Musikkgrupper ved Larvik kulturskole.

Søk om plass ved Kulturskolen

Kreative grupper handler om undervisning som tilbys en variert brukergruppe både internt på kulturskolen og eksternt i samarbeid med ulike virksomhetsområder i kommunen.

Filiokus er et tilbud for barn (3-5 år) hvor lek med musikk står sentralt. Her stimuleres barnas sosiale og fysiske ferdigheter. En musikksamling inneholder; bevegelse, sang, rytmer, lytting og instrumenter. I bunnen for alt vi gjør ligger grunnpilarene; glede og mestring.

Kulturparaplyen er et gruppetilbud til barn/ungdom med behov for tilrettelagt undervisning. Her får barn/ungdom prøve ulike kulturaktiviteter som musikk, dans, formingsaktiviteter og ulike idrettsaktiviteter. Dette tilbudet er et samarbeid mellom Larvik kulturskole, avdeling Fritid og støttekontakttjenesten i Larvik kommune.

Mosaikk er et tilbud tilrettelagt for voksne med en utviklingshemming. På Mosaikk synger vi, spiller på ulike rytmeinstrumenter, lytter og beveger oss til musikk. Vi er opptatt av å oppnå gode musikalske og sosiale opplevelser sammen.

Kontakt

  • Sølvi Haraldseth Lysnes Kulturskolelærer
Til toppen