Klokkergården

Innhold

Et møte- og aktivitetssted for lag og foreninger.

Om Klokkergården

Klokkergården er den gamle skolen i Svarstad. Byggingen ble påbegynt i 1847, og skolen sto ferdig i 1850. Den var i bruk som skole i 107 år til 1957 da den nye skolen ble tatt i bruk. Enkelte klasser brukte imidlertid Klokkergården også på 60-tallet.

Kommunestyremøtene i Lardal ble holdt i Klokkergården fra ca. 1850 til ca. 1900. Den gamle kommunestyresalen i 2. etg. inneholder nå portrettgalleriet over Lardals ordførere.

I 1986 ble det bestemt at Klokkergården skulle bli bygdetun og huse Lardals kulturhistoriske samlinger og være et sted for kulturelle aktiviteter. På låven har Lardal Historielag en samling av bl.a. gamle landbruksredskaper. I hovedbygningens 2. etg. er det utstilt bilder og gjenstander av lokalhistorisk interesse. Bygdekvinnelaget disponerer to rom i hovedbygningen til vevstue.

Klokkergården er et møte- og aktivitetssted for mange lag og foreninger. Lardal Bygdekvinnelag inkl. vevstua, Lardal Historielag, Lardal Kunst og Hobby, Lardal Kantori, Lardal Pensjonistforening, Lågendalen Rotaryklubb, Torsdagskaféen, Lardal Sanitetsforening, Norske Akevitters Venner Region Lågendalen og Lardal Klokkergårds Venner er faste brukere av Klokkergården.

Lardal bygdetun – Klokkergården (LB)

Foreningen Lardal bygdetun – Klokkergården (LB) eier og drifter Klokkergården etter å ha fått eiendommen overført fra tidligere Lardal kommune. Foreningen har alle brukerorganisasjonene som medlemmer og har et eget styre.

Kontaktperson: Styreleder Bjarne Steen, 99211992/ bjarne.steen@svarstad.no

Leie Klokkergården

Klokkergården har to lokaler som kan leies for selskaper og sammenkomster. De fleste leietakere benytter cateringtjenester for servering i Klokkergården.

I hovedbygningen er det et møterom/selskapslokale med tilhørende kjøkken og dekketøy/servise til 40 personer. Det er atkomst for bevegelseshemmede og hc-toalett.

I bryggerhuset ligger Huldresalen med plass til 60 personer. Det er også et stort, fullt utstyrt kjøkken som kan leies separat til mindre sammenkomster/aktiviteter. Det er hc-toalett i bygget.

Pris

Gjeldende priser for utleie/bruk av Klokkergården.

Rom Pris
Kjøkken/ stue/gang i hovedbygning kr. 900
Huldresalen m/kjøkken (bryggerhus) kr. 1200
Kjøkken i bryggerhus kr. 250

Kontaktperson

Per Nakjem på telefon 907 25 312. 

Utbyggingsplaner

Hovedbygningen på Klokkergården er listet som en bevaringsverdig bygning og vedlikeholdes og restaureres under disse forutsetninger. Bryggerhuset er nylig ferdig ombygd.

Låven har fått nytt tak og ny ytterkledning.  Ombyggingen innvendig har som mål å få et utstillings- og brukslokale som både inneholder historielagets faste utstillinger og som samtidig gir fleksibilitet til andre aktiviteter.

Lardal Klokkergårds Venner (LKV)

Lardal Klokkergårds Venner er en medlemsorganisasjon skal støtte opp under driften av og fremme bruken av Klokkergården som Lardals kulturhistoriske senter. Medlemskap i LKV er åpent for alle, både enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger og andre sammenslutninger som slutter seg til foreningens formål.

Kontingenten er 100 kroner for personlige medlemmer, 500 kroner for bedrifter og lag/foreninger. 
Bankkonto 1503.46.69462.

Du kan også støtte LKV gjennom Norsk Tippings grasrotandel. Bruk organisasjonsnummer 913494075 ved registrering.

Kontaktpersoner

Leder Anne Lise Nakjem, 995 10 116 / anne.lise.nakjem@gmail.com
Sekretær Ragnar R. Hansen, 99 45 22 24 / rrohans@frisurf.no 

Til toppen