Kreativ næring

Innhold

Her finner du tips og aktuell informasjon for deg som ønsker å starte eller har virksomhet innen kulturell og kreativ næring.

Trenger du arbeidsfellesskap i Larvik og hjelp til å satse på egne prosjekter? På Colab kan du leie kontorplass, få informasjon og delta på introkurs.

For kurs og veiledning kontakt etablerernettverk i Vestfold.

Kulturdirektoratet har nettbasert kompetanseprogram for kunstnere og mindre virksomheter innen kulturell og kreativ næring.

Utviklingsprogram for kreative næringer

De siste årene har det fra statlig hold vært større oppmerksomhet og innsats for å bidra til utvikling av kreative næringer. Larvik kommune har vedtatt mål og har langsiktige tiltak for kulturnæring i sin kulturplan.

Kommunen tilbyr for tiden ikke utviklingsprogram for kunstnere og mindre virksomheter innen kulturell og kreativ næring, men har tidligere vært involvert i: 

Ovasjon

Kulturavdelingen var i 2020 fasilitator for Kulturdirektoratets utviklingsprogram Ovasjon, der møter og fagsamlinger var lagt til Sliperiet.

12 ulike kulturentreprenører fra vår region fulgte programmet gjennom fagsamlinger og eget utviklingsarbeid. Etter pandemien er Ovasjon blitt heldigital med onlinesamlinger og fagseminarer.  For mer informasjon og søknad, se lenken over til Kulturdirektoratet.

Mentoringprogram 

Kulturavdelingen har tidligere gjennomført en prøveperiode med mentorordning. Dette er et utviklingsprogram hvor lokale kulturentreprenører og frivillige mentorer, med etablerer- og næringsbakgrunn, jobber sammen over tid. Ordningen var i samarbeid med og ledet av Kulturbiz som nå heter Kunstgjødsel kulturbyrå. Ordningen rettet seg mot kunstnere og mindre kulturnæringer som ønsket å etablere eller videreutvikle sin virksomhet.

Forskning

Kulturavdelingen har deltatt som partner i et 3-årig forskningsprosjekt; Mentoring, nettverk og samlokalisering i regi av Telemarksforskning, med Mentorprogrammet Kulturbiz som case.

Les mer i rapporten: Kreative næringer - lokale strategier. Hvordan legge til rette for småkulturbedrifter 

Til toppen