Rekruttere flere frivillige

Innhold

Hvordan når du ut til nye frivillige som kan bli med?

Rekrutter utenfor ditt sosiale nettverk

Frivillighetens unike egenverdi er kombinasjonen av felleskap, meningsfull hverdag, god følelse, medbestemmelse og engasjement. Så er det da plass til flere som kan få nyte godt av dette?

Det å spørre andre er den viktigste rekrutteringskanalen for de fleste organisasjoner. Men når vi spør andre så ender vi ofte opp med å rekruttere i de samme sosiale kretser. Hvis du snur på det, een av de største barrierene til at folk ikke gjør mer frivillig arbeid at de står utenfor disse sosiale nettverkene.

Les om hvordan rekruttere utenfor ditt sosiale nettverk hos Frivillig.no

Inkluderende rekruttering

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

De opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag sammenlignet med tidligere.

Les mer om inkluderende rekruttering hos Frivillig.no

Til toppen