Registrering

Registrerer deres arrangementer og aktiviteter i kalenderen

For å kunne dele aktiviteter og arrangementer må deres organisasjon være registrert.

Registrer deres forening eller organisasjon her:

Registreringsskjemaet

Dere vil få beskjed når dere er registrert. 

Til toppen