Kulturminnedagene

Innhold

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival, med 300 arrangementer rundt om i landet hvert år.

Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag og foreninger, museer, kommuner, private eiere av kulturminner, og andre som ønsker å formidle kulturarven. Alle kan bli med på markeringen!

På Kulturvernforbundets nettsider finner du informasjon om hva Kulturminnedagene er, hvordan du kan bli med som arrangør, eller hvilke arrangementer du kan besøke i ditt nærmiljø.

Kulturminnedagene 2023

I 2023 arrangeres Kulturminnedagene i perioden 2. til 10. september.

Årets tema er “levende kulturarv”.

Søk støtte til "Min kulturminnedag"

Gjennom det treårige prosjektet "MIN Kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet" (2020-2023) vil Kulturvernforbundet stimulere kulturminnedagsarrangører til å i større grad inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Prosjektet finansieres av Sparebankstiftelsen DNB.

Bruk Larviks lokale aktivitetskalender!

I aktivitetskalenderen “Hva skjer i Larvik?” kan du markedsføre ditt kulturminnedagsarrangement – helt gratis.

Tidligere års programmer

Til toppen