Renhold

Innhold

Det må sørges for opprydding etter endt arrangement.

Permanent oppmerking (tusj, maling og lignende) tillates ikke på brosteindekke/fortau og faste installasjoner. Det tillates ikke å slå ned forankring som kan skade grunnen.

Det må sørges for opprydding/renhold etter endt arrangement. Offentlige avfallsstativer må ikke benyttes til dette formål. Alt utstyr må fjernes. Leietaker må sørge for levering av avfall til godkjent mottak.

Dersom renholdet/oppryddingen ikke er tilfredsstillende, vil Larvik kommune besørge dette for leietakers regning.

Leietaker må under arrangementet fortløpende utføre renhold i leieområdet.

Leieområdet skal som et minimumskrav være like ryddig og rent som tilstøtende kommunale arealer.

Arealene skal være i samme stand etter at leietiden er over. Hvis skader er oppstått på kommunal eiendom, vegetasjon eller lignende, må leietaker utbedre dette umiddelbart for egen regning. Dersom dette ikke er utført tilfredsstillende, vil Larvik kommune besørge dette for leietakers regning.

Til toppen