Vi har Vestfolds beste turrute

Innhold

Kyststien i Brunlanes er kåret til Vestfolds beste turrute, og kjemper nå videre om å bli kåret som Norges beste turrute.

Gjennom det Nasjonale Turskiltprosjektet har landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen de seneste årene gitt støtte til merking av stier og løyper der folk bor og ferdes. Støtteordningen har vært et omfattende spleiselag for en bedre folkehelse, hvor ambisjonen har vært å gjøre det enklere for alle å gå på tur i sitt eget nærområde.

Publikums og fagjurys favoritt

I forrige uke hadde Kristian Ingdal, rådgiver i Vestfold fylkeskommune og ansvarlig for Turskiltprosjektet i Vestfold, gleden av å overrekke Larvik og Omegn Turistforening det synlige beviset på at Kyststien i Brunlanes offisielt er kåret til Vestfolds beste turrute. Etter en publikumsavstemming ble Kyststien i Brunlanes, i tett konkurranse med 99 andre kandidater rundt om i landet, stemt fram så høyt som nr 4 i landet. Etter at en fagjury i tillegg gikk igjennom en rekke kriterier for en god turrute, ble den altså kåret til Vestfold beste turrute, og dermed Vestfolds bidrag inn i finalen. Sammen med mye heder og ære, følger det en pengepremie på kr. 25 000. Ingdal håper premien kan være med på å bidra litt i det videre arbeidet med å fremme gode og varierte tilbud innen foreningen.

Ellen Eriksen, hovedutvalgsleder for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune, opplyser at det takket være fantastisk innsats av friluftslivsorganisasjoner har blitt merket nesten 1100 turruter rundt i hele landet med en samlet lengde på 40.000 kilometer. Dette tilsvarer avstanden rundt ekvator! I sluttfasen av dette prosjektet kåres det nå en vinner i hvert fylke, som igjen går til landsfinalen hvor det skal avgjøres hvilken turrute som er Norges beste.

Ola Leinæs, styreleder i Larvik og Omegn Turistforening er stolt over arbeidet foreningen gjør og står for, og kan forsikre om at midlene kommer godt med i foreningens videre arbeid. Leinæs er vil benytte anledningen til å framheve det gode samarbeidet de har med grunneiere og hytteeiere langs Kyststien.

Godt samarbeid 

Larvik kommune er også begeistret for utmerkelsen, og er glad for det gode samarbeidet de har med Turistforeningen. Guro Hessner i Larvik kommune sier at turistforeningen siden starten har vært en viktig pådriver og samarbeidspartner i arbeidet med etableringen, merking og vedlikehold av kyststien i Brunlanes. Larvik kommune er stolt av at kyststien i Brunlanes, Norges første Kyststi, er kåret til Vestfolds beste, og en av Norges flotteste turruter.

Norges første Kyststi

Kyststien i Brunlanes ble ferdigstilt i 1991, og er Norges eldste Kyststi. Stien ligger i et attraktiv og mye benyttet kystområde, og strekker seg 35 kilometer gjennom kultur- og naturlandskap fra Tvedalen lengst vest i Larvik, via Helgeroa, Mølen, Nevlunghavn og videre langs hele Brunlaneskysten til Stavern. Stien ble i sin tid laget som et samarbeidsprosjekt med representanter fra Brunlanes bondelag, grunneierlag, skogeierlag og Larvik kommune. Formålet var å gi positive opplevelser og å lede folk fram der ferdselen er til minst ulempe for mennesker og natur. Kyststien i Brunlanes viser fram et område som på en god måte representerer den fantastiske og varierte naturen vi har i Vestfold. Strekningen byr på nakne svaberg, sandstrender, grunne viker og ulike skogtyper. Utsikten er upåklagelig og tar seg godt ut til alle årstider. På hele strekningen går du nært vannet, og er mye brukt av både lokale samt tilreisende.

Betydelig oppgradert 

Anders Lunde, Tom Egil Thorstensen og Rolf Omsland jobber alle med turistforeningens merkede stier, og opplyser at Kyststien i Brunlanes de siste årene har gjennomgått en rekke oppgraderinger, både mtp skilting, informasjon og tilrettelegging. Det er satt opp nye informasjonstavler på alle parkeringsplassene med generell informasjon om kyststien, og tavler med temainformasjon om stedet på 17 utvalgte plasser på strekningen. I forbindelse med 25-års jubileet for kyststien nymerket turistforeningen hele kyststien med nye blåmerker og skilt i henhold til Merkehåndboka. De gjorde også en del utbedringsarbeider og nyklopping langs stien. Enkelte strekninger er også godt tilrettelagt for rullestol.

Spent på landsfinalen

Nå blir det spennende å se hvordan det går i landsfinalen, sier Ola Leinæs, som er overbevist om at Vestfold stiller med den beste kandidaten. Landsvinneren skal kåres på den nasjonale Stikonferansen i mars 2019.

 

Til toppen