Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Innhold

Nå kan du søke om tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Søknadsfristen er 23. oktober 2023.

Du kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som bidrar til å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Tidligere har tiltak som dialogmøter, informasjons- og formidlingsarbeid, videoer, podkaster, nettsider, nettverksarbeid, workshops, utstillinger, veiviserordninger, ombudsordninger og ulike former for kartlegging fått tilskudd.

I 2023 var 19,6 millioner kroner bevilget til tilskuddsordningen. Beløpet for 2024 vil bli avklart i etterkant av Stortingets budsjettvedtak. 

Hvem kan søke?

  • Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • Tros- og livssynssamfunn
  • Fylkeskommuner og kommuner
  • Bydeler i Oslo kommune

Privatpersoner, enkeltpersonsforetak og andre virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis får ikke tilskudd.

Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.

Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.

Slik søker du

Du sender inn søknad via Bufdir sine hjemmesider. 

Søknadsfristen for 2024 er 23. oktober 2023.

Til toppen