Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Innhold

Lokale organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Innvandrerorganisasjoner kan dessuten søke om driftsmidler i ordningen.

I 2023 skal Larvik kommune dele ut 928 863 kroner til lokalt integreringsarbeid i denne ordningen, på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søknadsfrist 15. april

Frist for å søke er 15. april. Du kan bare søke om midler til tiltak og aktiviteter som blir gjennomført i 2023.

Hvem kan motta tilskudd - og til hva?

Det er kun lokale frivillige organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Larvik kommune, som kan motta tilskudd. Alle lokale frivillige organisasjoner kan søke om prosjektmidler i ordningen. Innvandrerorganisasjoner har i tillegg mulighet til å søke om driftsstøtte.

Målgruppen for tiltak/aktiviteter må være “personer med innvandrerbakgrunn”, med det mener vi innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i tillegg til beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

I fjor fikk disse tilskudd til prosjekter

  • Frivilligsentralen i Larvik: Leksehjelp og snakk-norsk-kafé på biblioteket
  • Kurdisk Kulturforening Larvik: svømmeopplæring for innvandrerkvinner 
  • KFUK-KFUM Larvik: United Sisters, jentegruppe 14- 8 år
  • Larvik Arabisk Forening: "Kvinner kan"-kurs
  • Larvik Arabisk Forening: Informasjons og veiledning om det norske samfunnet, rettet mot innvandrere som ikke er omfattet av introduksjonsordningen

Disse fikk tilskudd til driftstøtte

  • Kurdisk Kulturforening Larvik
  • Larvik Arabisk Forening

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Helene, Silje eller Hanne om du lurer på noe:

Til toppen