Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Innhold

Lokale organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter, som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen til personer med innvandrerbakgrunn.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan også søke om driftsmidler i den samme ordningen.

Søknadsfristen er 15. april.

To Kvinner Former Hjerte Med Hender Web
Til toppen