Slik søker du om et arrangement

Innhold

Skal du lage et arrangement i kommunen – stort eller lite? Da bør du sjekke ut arrangementsveilederen!

Larvik kommune ønsker arrangement og aktivitet i kommunen. Men for å gjennomføre arrangementer, må man ha ulike godkjenninger enten det er på kommunal eller privat grunn.

Og hvem du skal søke til er ikke alltid like lett å vite. Det avhenge nemlig av hvor arrangementet skal foregå, arrangementets omfang, innhold og eventuell servering. 

Et godt hjelpemiddel du kan bruke på veien er arrangementsveilederen!

– Arrangementsveilederen er ment som en hjelp og en huskeliste for alle som skal arrangere, forteller konstituert kommunalsjef Hege Eick, som anbefaler alle arrangører om å bruk veilederen uavhengig om arrangementet er stort eller lite. 

Skal det for eksempel serveres alkohol under arrangementet? Da må det søker om tillatelse fra kommunen. Skal det serveres mat? Da må Mattilsynet på banen. Og ved bruk av riksvei/fylkesveier – da er det Statens vegvesen som står for tillatelsen. 

Arrangementsveilederens innhold

Hvem skal du søke til? Hvordan søker man til de ulike myndighetene? Hva skal med i søknaden? Hvor kan du ha arrangementet? Hvilke retningslinjer må du forholde deg til? Hva er lov – og hva er ikke lov?

Dette er spørsmål du får svar på i arrangementsveilederen.

Til toppen