Riving og sikring av biblioteket

Forsikringsselskapet KLP har konkludert med at to av tre «kløvere» på Larvik bibliotek nå skal rives. Dette arbeidet skal blant annet gi svar på om det siste «kløveret» kan reddes.

Riving og sikring av biblioteket vil gjøre at alle skadene kan avdekkes i sin helhet. I tillegg er det viktig å komme i gang med arbeidet for å sikre området mot at noen tar seg inn i bygget eller at materiale blir tatt av vinden.

Det er KLP som er ansvarlig for riving og sikring av bygget. Første etappe i arbeidet blir å rive to av tre «kløver», sikre resten av bygget og sørge for at det står i vinden. Det må da settes opp avgrensende vegg slik at det er tett. I tillegg skal det tettes/sikres mot kjelleren slik at dette kan benyttes som lager.

Når rivingen er gjennomført vil forsikringsselskapet og Larvik kommune gå inn for å vurdere skader på betong og annet. Det blir avgjørende for et endelig forsikringsoppgjør og videre arbeid.

Bibliotek Etter Brannen Web
Til toppen