Ny statlig tilskuddsportal for frivillige organsiasjoner

Innhold

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

Pcbruker

Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd.

Tilskudd.no skal være nyttig for frivillige organisasjoner som søker tilskudd, for tilskuddsforvaltere, departementer, politikere, media og offentligheten. Nettstedet skal gi oversikt, vise sammenhenger og bidra med gjennomsiktighet på tilskuddsområdet i staten.

En samlet og åpen oversikt over tildelinger av tilskuddsmidler kan gi mange samfunnsgevinster.  

Kan bruke mer tid på egen aktivitet  

Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering, og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap.  

Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Kulturdepartementet koordinerer frivillighetspolitikken i Norge, og tilskudd.no er et frivillighetspolitisk tiltak.   

Frivillige organisasjoner skal enkelt finne fram til relevante statlige tilskuddordninger de kan søke på. En samlet oversikt over ordninger vil spare søkerne for tiden det tar å sjekke ulike nettsteder og informasjon hos mange forvaltere. Dette vil gi mer tid til aktiviteten organisasjonene selv har som sitt formål.  

Til toppen