Norges første gamingpark til Larvik?

Innhold

Larvik kommune skal “gamifisiere” uteområdet i Hagadumpa. - Vi skal lage en virtuell verden for ungdom, forteller Ingerid Heggelund i prosjektgruppa.

Gaming Bilde 1

Her skal du løse ulike aktiviteter, oppdrag eller oppgaver på morsomme måter. Målet er at alle som liker gaming kan spille eller konkurrere med ulike gamingelementer, ute i et fysisk nærmiljøanlegg. 

Utfordringene skal være gjenkjennbare eller overraskende, og skape motivasjon til å delta og bruke anlegget.

- Vi ønsker at de fysiske utfordringene skal kunne tilpasses ulike aldre og funksjonsnivå. Samtidig har vi et fokus på at området også skal kunne brukes fysisk av de som ikke interesserer seg så mye for gaming, sier Heggelund, som sitter i prosjektgruppa sammen med Hanne Øyen Herland, Hilde Elisabeth Singstad og Mette Daapan.

Fra LA til Larvik

Til å utvikle plattformen har Larvik kommune fått Qvisten Animation og Stargate Media til å bistå kommunen.

Qvisten Anination mottok akkurat en pris i Los Angeles for å ha laget verdens beste temaparkattraksjon i 2021 for Hunderfossen familieparks Hyperakselorator, som er bygget på Kjell Aukrust Flåklypa-univers. Det er Qvisten Animation som har laget animasjonene som publikum suser gjennom i Hyperakselorateren, i tillegg står de bak de tre siste Flåklypa-filmene.

Gaming Bilder 2

Samarbeider med ungdommene

Nå videreutvikler kommunen gamingparken sammen med Qvisten Animation og Stargate Media. Leverandørene skal blant annet arrangere flere arbeidsmøter med næringsliv og ungdom i tida fram mot sommeren.

Mandag 16. mai gjennomfører vi det første arbeidsmøte med en gruppe ungdommer fra Larvik. Der skal de få komme innspill.

- De unge skal selv være med på å forme konseptet, forteller Ingerid Heggelund.

Til høsten er utviklingsfasen med leverandørene ferdig.

- Da skal vi invitere til demodag hvor vi skal teste en prototype. Etter dette vil kommunen utvikle prosjektet videre. Vi gleder oss til å levere en ny opplevelse til Larviks innbyggere, avslutter Heggelund.

Bakgrunn

Larvik kommune mottok tidligere i år et tilskudd på 2,5 millioner kroner fra Tverga, som er et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, i konkurransen “En morsom omvei”, for å utvikle et spennende nærmiljøanlegg i Hagadumpa.

Prosjektet følges av et forskningsprosjekt ledet av Institutt for folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med flere.

Gjennom anskaffelsesordningen StartOff kom kommunen i gang med en innovasjonsprosess for å utvikle en plattform som skal koble en digital og en fysisk verden sammen for å inspirere gamere til å møtes og være aktive sammen utendørs. Det var Qvisten Animasjon og Stargate Media som vant anbudskonkurransen.

Til toppen