Nå er Havmannen tilbake

Innhold

Skulpturen Havmannen og fonteneanlegget er nå på plass, foran Grand hotell, der det har stått i over 60 år. Fredag 12. mai kl. 10.00 inviterer vi til markering.

Bronseskulpturen og fonteneanlegget ble fjernet i mars 2022, i forbindelse med at området utenfor Grand Hotell skulle oppgraderes. Den har stått lagret i kommunalteknikks lokaler på Øya siden.

Havmannen (2)
Det var i en periode usikkerhet om Havmannen skulle tilbake til den opprinnelige plasseringen, men kommunestyret vedtok i juni i fjor at skulpturen og fonteneanlegget skulle plasseres på samme sted. Bronseskulpturen skal bli renset og behandlet senere i år.

Gave fra rederi

Havmannen og fonteneanlegget ble gitt i gave til Larvik kommune i 1952 av Iver Bygge Rederi i forbindelse med rederiets 25-årsjubileum. 

Etter noen år på lager ble den plassert foran Grand Hotell, og har vært en velkjent del av bybildet siden.

Det er billedhugger Dyre Vaa som står bak skulpturen. Vaa sine skulpturer finnes derfor flere steder i Norge, hans kanskje mest kjente er Svanefontenen i borggården til Oslo rådhus, «Ulvene» på Alexander Kiellands plass i Oslo, Sjømannsmonumentet i Bergen og Holberg-monumentet ved Nationaltheatret.

1,5 millioner på rehabilitering

– Det ble gjort en grundig utredning av skulpturen og fonteneanlegget i forbindelse med flyttingen. Da viste det seg at det det var behov for et betydelig rehabiliteringsarbeid, forteller Gitte Leming i kultur og idrett i Larvik kommune. 

Det var satt av 1,5 millioner kroner som ble brukt på å rehabilitere Havmannen og fontenen. Selve statuen var det en skulpturkonservator som rehabiliterte.

Dler Jaf fra prosjektavdelingen innen eiendom, har jobbet med å gjøre klart området til Havmannen. Han forteller at i tillegg til skulpturen bar fonteneanlegget preg av stor slitasje over lengre tid. 

– Vi har blant annet renset steinene til fonteneanlegget, byttet ut rør og pumper, og satt ned ny kum til fonten, forteller Jaf.

Selve fonteneanlegget ble klart i fjor høst, men ifølge Jaf har de ventet til det ble varmere i været før monteringen. 

Velkommen til markering

Fredag 12. mai kl. 10.00 inviterer kommunen til markering. Arrangementet er åpent for alle!

– Vi takker alle samarbeidspartnere og aktører som har bidratt med fagkunnskap og godt håndverk i hele prosessen, avslutter Gitte Leming og Dler Jaf.

Bronseskulpturen skal bli renset og behandlet senere i år.

Til toppen