Larvik kulturskole løftes frem som godt eksempel i ny stortingsmelding

Larvik kulturskole fremhevet som et eksempel til etterfølgelse for tilbudet Kulturlab.

Dette er framtidas kulturskole

Den første stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur er framlagt. «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge» er et historisk dokument, der kulturskolen vies mye oppmerksomhet.

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

I meldingen blir Larvik kulturskole fremhevet som et eksempel til etterfølgelse for tilbudet Kulturlab, et samarbeid med Fabrikken ungdomshus. Målet er å utvikle en sosial og faglig møteplass for ungdom i en digital kontekst.

Esport 2 (2)

Rektor Endre Lindstøl sier i en kommentar: "Dette er en bekreftelse på at de tror på det vi gjør. Larvik kulturskole jobber for å skape en bedre livskvalitet for de fra 0 – 100 år. Vi må begynne med de yngste og gi dem en god oppstart gjennom de praktisk estetiske fagene. Dette er framtidas kulturskole. Dette var en skikkelig vitamininnsprøytning"

"Det var i 2018 det ble bestemt at det skulle lages en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur – og for en styrket kulturskole. Meldingen viser et klart potensiale ved at den slår fast at kulturskolene forblir i opplæringsloven. At det foreslås å styrke det allerede gode samarbeidet om kulturskolefeltet – gjennom Kulturskolerådet, departementet og Utdanningsdirektoratet, vil styrke skoleslaget og sørge for at samarbeidet mellom kulturskole og grunnskole kan videreutvikles," sier Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd.

Til toppen