Kloden er tilbake

Innhold

Carl Nesjars installasjon Kloden er tilbake i Badeparken. Larvik kommune inviterer til markering 28. februar.

Skulpturen Kloden ved Badeparken i Larvik
Rehabiliteringen av bassenget og det tekniske anlegget er utført av Anleggsgartner Øst, Tommy Holth i Fontene-Teknikk AS og Hafa Elektro AS. Kommunalteknikk har hatt ansvar for oppfølgingen av denne delen av rehabiliteringen, som også ble gjort i dialog med kulturavdelingen og skulpturkonservator.

Rehabiliteringsarbeidet av selve skulpturen er utført av Askim Mekaniske Verksted i tett samarbeid med med skulpturkonservator Joanna Hench og kulturavdelingen i kommunen. 

– Hva betyr Kloden for Larvik?

– Kloden er en skatt for Larvik og våre innbyggere. Den har en unik beliggenhet, og er godt synlig når man ferdes i eller forbi Badeparken, forteller Tine Gran Østby, som er leder for kulturavdelingen i Larvik kommune. 

 Fontenen endrer karakter etter de ulike årstider

– Fontenen appellerer til flere sanser, da den endrer seg i takt med vindforhold og temperatur, sier Østby.

Rekonstruert og gjenskapt

Skulpturen hadde mye slitasje, rett og slett fordi den ikke var laget for å tåle vær og temperaturendringer den har vært utsatt for år etter år.

For at Kloden skal få et langvarig liv ble det bestemt å rekonstruere skulpturen. Nå er Kloden gjenskapt, en så eksakt kopi som mulig av originalen.  Arbeidet er utført etter tillatelse fra kunstnerens familie.

– Det er sjeldent å velge å rekonstruere et kunstverk i stedet for å restaurere eller konservere det. I dette tilfellet hadde vi gode grunner til å gjøre nettopp dette, forteller skulpturkonservator Joanna Hench.

Bevare kunstnerens opprinnelig intensjon

Skulpturen ble fraktet til verkstedet i desember 2021. Hench fungerte som kommunens skulpturfaglige representant i oppfølgingsarbeidet, og som rådgiver og kontaktledd mellom de ulike faggruppene som har vært involvert i arbeidet.

– Mitt hovedmål var å bevare kunstneres opprinnelige intensjon med kunstverket gjennom å videreføre form og funksjon i en visuelt uforstyrret helhet, sier skultpturforvalteren.

Kommunestyret bevilget midler til restaureringen av skulpturen. Midler fra avdeling Park og friområder finansierte rehabiliteringen av bassenget og det tekniske anlegget. Det har vært store driftsutfordringer med bassenget og det tekniske anlegget, som har medført et stort vedlikeholdsbehov de siste ti årene. Når man først skulle ta tak i selve skulpturen ble dette derfor prioritert.

Kloden 2022
Skulpturen hadde mye slitasje som har kommet over tid. Slitasjen satt i indre konstruksjon og sprekk i stålet.

Kloden er en skatt for Larvik og våre innbyggere. Den har en unik beliggenhet, og er godt synlig når man ferdes i eller forbi Badeparken.

Ferdigstilt i 2023

Kloden ble satt opp igjen i Badeparken i høst etter noe forsinkelse, blant annet på grunn av utfordringer med tegninger og deler vi måtte vente på.

I januar stod skulptur og basseng klart, med lys og vann.

Inviterer til markering 28. februar

Tirsdag 28. februar kl. 18.30 inviterer Larvik kommune og Den kulturelle spaserstokken til markering av at Kloden er tilbake. Møt opp ved Kloden. Her blir det kunstnerisk innslag med Studio Nille-dansere og tale ved Olav Nordheim. 

Markeringen er åpen for alle som ønsker å delta.

Programmet fortsetter på Larvik bibliotek. Her skal Tor Buaas ha foredrag om Kloden og Carl Nesjars arbeid.

Fakta om Carl Nesjar og Kloden

FØDT 6. juli 1920, Larvik

DØD 23. mai 2015, Roma

Carl Nesjar var en norsk billedkunstner fra Larvik og er en av kommunens æresborgere. Han arbeidet hovedsakelig med grafikk, maleri, skulptur og bygningsutsmykninger. 

Nesjar la ned et banebrytende arbeid for gjennombruddet av abstrakt kunst i Norge. 

Arbeidene hans er ofte inspirert av kysten, vannet og isen. Han hadde flere samarbeidsoppgaver, blant annet med Odd Tandberg og Pablo Picasso.

Kloden er en helårsfontene, som er en unik oppfinnelse Nesjar står bak. Helårsfontener utnytter vannspeilet i sommerhalvåret og isen om vinteren. Det finnes blant annet helårsfontener i Stockholm, Lake Placid og Buffalo i USA.

Æresborger Carl Nesjar er portrettert på en vegg i Larvik.

Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia

Til toppen