Honnørprisvinnerne 2022

Innhold

Larvik kommunes honnørpriser består av seks ulike priser. Prisene deles ut under årets kulturnatt. Vi gratulerer!

Honnørprisvinnerne 2022

Hovedutvalg for Miljø, kultur og næring valgte enstemmig å tildele Larvik kommunes honnørpriser 2022 til følgende mottakere.   

(du kan lese mer om vinnerne nederst i saken)

Larvik kommunes kulturpris 2022:
Styrvoll Ungdomslag  

Larvik kommunens kulturpris; Ung kulturutøver 2022:
Kristine Emilie Krüger  

Larvik kommunes idrettspris, frivillig 2022:
Einar Knutsen

Larvik kommunes idrettspris, aktiv utøver 2022:
Kristin Melby Jacobsen           

Larvik kommunes byggeskikkpris 2022:
Brunlanesveien 1475
Oppdragsgiver: Beate Christin Jacobsen, Arkitekt: Bente Numme

Larvik kommunes bevaringspris 2022:
Festiviteten  
Tiltakshaver: Gjenbrukshuset Festiviteten AS

Prisene blir delt ut i et fellesarrangement på Kulturnatta lørdag 12. november. 

Om vinnerne

Larvik kommunens kulturpris 2022

Juryens innstilling: Styrvoll Ungdomslag

Foreningen Styrvoll Ungdomslag holder til nord i Larvik kommune, sentralt i Lågendalen. Ungdomslaget er en kunst- og kulturformidlingsorganisasjon med en stabil og stor medlemsmasse på ca. 300 medlemmer, og er en aktive frivillige organisasjoner innenfor tidligere Lardal kommune. 

Ungdomslagets frivillige virksomhet er knyttet opp til forsamlingshuset de har i Breidablikkveien på Steinsholt. Huset brukes både til ungdomslagets egne arrangementer og leies ut til andre, til sammen ca. 300 arrangementer per år.

Juryen fremhever betydningen av kulturarbeid som skjer lokalt. Styrvoll Ungdomslag driver et kulturtilbud som i seg selv bidrar til trivsel og kulturaktivitet i lokalmiljøet. Samtidig er det en realitet at kulturtilbudet ikke er like stort og variert over hele kommunen. Dette gir enkelte foreninger en større rolle som viktig “lim” i lokalsamfunnet. En slik rolle har Styrvoll Ungdomslag.

Prisen Ung kulturutøver 2022 


Juryens innstilling: Kristine Emilie Krüger

Kristine Emilie Krüger er 18 år og kommer fra Stavern. Hun er innstilt til kommunens pris Ung kulturutøver for sin musikkvirksomhet.

Kristine avsluttet musikklinja ved Sandefjord videregående skole med bratsj som hovedinstrument tidligere i år. Hun starter denne høsten en prestisjetung musikkutdanning ved Musikkakademiet i Krakow i Polen, en skole hun søkte tidligere i sommer og hvor hun toppet opptakslisten etter prøvespillet. 

Juryen vil trekker frem Kristine Emilies oppriktige spilleglede og evne til å ville prøve ut ulike musikkdisipliner for å finne ut mer om sin egen musikalitet og sin egen stemme. 

Hun har startet å komponere og synge egne låter, basert på sitt eget tekstmateriale. Juryen synes det er prisverdig at hun også gjennom tekstinnhold og med stemme vil formidle temaer som er viktig for henne. Hun er ikke redd for å utvikle sitt talent i forskjellige retninger. 

Juryen ønsker lykke til med studier i Krakow og ønsker at Kristine får drømmen sin oppfylt om å kunne leve av musikken en gang, slik hun ønsker seg.

 

Larvik kommunes idrettspris, frivillig 2022:

Juryens innstilling: Einar Knutsen, Idrettsforeningen Fram 

Einar Knutsen er en av ildsjelene i Idrettsforeningen Fram. Han er også æresmedlem i klubben, siden 19.1.2019.

Einar har hatt og har mange gode ideer om hvordan Fram bør drives fremover.

Mange sier: uten Einar så hadde vi ikke kommet dit vi er i dag.

Han utmerker seg med sin kompetanse, innsats og engasjement, - spesielt i forhold til anleggsutvikling. 

Einar er en bauta, og en ekte ildsjel vi i IF Fram setter enormt stor pris på.

 

Larvik kommunes idrettspris, aktiv utøver 2022:

Juryens innstilling: Kristin Melby Jacobsen, Lardal Orienteringslag og Svarstad IL

Kristin Melby Jacobsen har, på tross av at hun bare er 19 år, oppnådd resultater på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

I mars 2022 ble hun junior-verdensmester i Ski-orientering. VM var i Finland. Hun har denne sesongen vært helt suveren i Norgescupen i Ski-orientering for juniorer, og hun har også representert Norge i seniorklassen. 

I tillegg til sportslige kvaliteter er Kristin med sitt blide og gode vesen, en flott rollemodell og et godt forbilde. Etter VM i mars stilte hun opp på et arrangement for eldre på Prestehagen Bofellesskap. Der viste hun bilder og fortalt fra VM, pratet masse med de eldre enkeltvis, - og veldig typisk for Kristins engasjement var det at hun var tilstede på hele treffet, og ikke bare under hennes eget innslag.

 

Larvik kommunes bevaringspris 2022:

Festiviteten  Tiltakshaver: Gjenbrukshuset Festiviteten AS

Festiviteten er en av de mest kjent bygget i byen, og veldig synlig fordi bygget befinner seg ved en
hovedvei i Larvik, Storgata.

Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold.
Ønsket med arbeidene var hovedsakelig at bygget skulle fremstå i all sin prakt, og ny identitet for å gi alle besøkende en god opplevelse av byens nye møteplass.

Arkitekt og utbygger startet tidlig dialog med byggesak og kulturarv i fylkeskommunen om hva og hvordan oppgaven best mulig kunne løses med tanke på de arkitektoniske grep som var nødvendige.

Byggesak og fylkeskommunen bidro i stor grad til å få dette til på beste måte slik at man kunne få tatt vare på bygget, og samtidig opprettholde moderne virksomheters krav til inneklima og arbeidsforhold.

Man kan gjennom denne restaureringen og den historiske tilbakeføringen av Festivitet, få formidlet en felles «historie» som kan være med på å skape viktige opplevelser for innbyggerne, og bidra til økt kunnskap og tilhørighet.

Trapp Festiviteten
Festsal Festiviteten

Larvik kommunes byggeskikkpris 2022:

Brunlanesveien 1475 Oppdragsgiver: Beate Christin Jacobsen, Arkitekt: Bente Numme

Nevlunghavn er en liten fiskerlandsby og loshavna som har greid å bevare sitt opprinnelige preg.

I Brunlanesveien 1475 var det en liten butikk i slutten av 1940 årene. Den var i drift frem til

1990 årene, men etter det forfalt den, og bygningen ble etter hvert skjemmende for Nevlunghavn. Det var derfor nødvendig å rive og bygge nytt. 

Tiltakshaver ville skape noe med sjel. Et hus i gammel stil, noe som så ut som om det hadde stått der i 100 år, og etterleve bevaringsplanen for Nevlunghavn.

Samarbeidet mellom arkitekten og tiltakshaver har vært godt, og de var enige at den nye bygningenes form, vinduer, dører og detaljer, materialbruk og farger, skulle tilpasses på stedets arkitektur. Huset er derfor bygget i sveitserstil, og alle stilelementene har forbilder fra slike hus i Nevlunghavn.

I hele prosessen er bare brukt lokale krefter og samarbeidet med alle. Arkitekt Bente Numme har tegnet husene med respekt for den kulturelle betydningen som Nevlunghavn har med sin unike kystkultur.

Brunlanesveien 1475
Brunlanesveien 1475 Gårdsrommet

Se her for mer informasjon om

Til toppen