Hedersprisene 2023

Innhold

Vinnerne av Larvik kommunes hederspriser for 2023 er nå klare. Prisene deles ut under årets kulturnatt 11. november. Gratulerer til alle vinnerne!

Vinnere Hederspriser

Hedersprisvinnerne 2023

Hovedutvalg for Miljø, kultur og næring valgte enstemmig å tildele Larvik kommunes hederspriser 2023 til følgende mottakere.   

(du kan lese juryens innstilling lengre ned i saken.)

Larvik kommunes kulturpris 2023:
Tor Bjørvik

Tør Bjørvik Vinner Av Kulturprisen

Larvik kommunens kulturpris; Ung kulturutøver 2023:
Ella Eidstad Pedersen 

Ella Eidstad Pedersen Vinner Av Kulturprisen Ung Utøver

Larvik kommunes idrettspris, frivillig 2023:
Ole-Petter Henriksen 

Ole Petter Henriksen Vinner Av Idrettspris Frivillig

Larvik kommunes idrettspris, aktiv utøver 2023:
Andreas Ofstad Kulseng            

Andreas Ofstad Kulseng Vinner Av Idrettsprisen Aktiv Utøver

Larvik kommunes byggeskikkpris 2023:
Gamle Stavernsvei 15A
Oppdragsgiver: Hege Sletsjøe, Arkitekt: Nord Arkitektur AS v. Eilert Sverdrup Gabrielsen

Gamle Stavernsvei 15A Vinner Av Byggeskikkprisen

Larvik kommunes bevaringspris 2023:
Berviveien 93
Tiltakshaver: Hans Per Bjerke og Iris Båfjord

Berviveien 93 Vinner Av Bevaringsprisen

Prisene blir delt ut i et fellesarrangement på Kulturnatta lørdag 11. november. 

Prismottakerne får i år et verk av kunstneren Christine Dingens.

Juryens innstilling

Larvik kommunens kulturpris 2023

Juryens innstilling: Tor Bjørvik 

Tor Bjørvik er nominert til Larvik kommunes kulturpris for verdifull innsats innenfor kulturlivet i kommunen. Han har lang fartstid som foregangsmann og pådriver for bevaring og formidling av lokalhistorie og kulturhistorie.

Bjørvik har kanalisert mye av innsatsen sin gjennom Hedrum Historielag hvor han etter to år (1998-1999) var leder i åtte år (2000-2007). I 2008 ble han utnevnt til æresmedlem. I historielaget har Tor Bjørvik i alle år vært aktiv på mange fronter, og især han han vært en verdifull omviser, guide og foredragsholder i Hedrum og omegn.

Tor Bjørvik er også en ivrig skribent og har utgitt en rekke bøker, enten som eneste forfatter eller som medforfatter. Han har også gitt ut artikler og intervjuer og samlet tusenvis av bilder.  

På sin 70- årsdag i 2017 ble Tor Bjørvik tildelt HM Kongens fortjenstmedalje for sin kulturelle og samfunnsnyttige innsats. Denne innsatsen har han videreført med samme iver og energi i ti nye år, og han har fremdeles mye å gi. 

Juryens begrunnelse: 

Tor Bjørvik er kjent for de fleste for et langvarig, bredt og solid lokalhistorisk arbeid, der han har virket ute i den lokalhistorieske felten, samlet inn kunnskap, utgitt bøker, holdt foredrag og med smittende og god formidlingsevne delt av sin kunnskap til lokalsamfunnet og regionen. Bjørvik har lang fartstid, og har arbeidet bredt innenfor sitt felt på en måte som strekker seg utover kommunens grenser. 

Kulturprisjuryen stiller seg samlet bak nominasjonen av en verdig kandidat, og innstiller Tor Bjørvik til Larvik kommunes kulturpris 2023. 

Prisen Ung kulturutøver 2023

Juryens innstilling: Ella Eidstad Pedersen

Ella Eidstad Pedersen er 20 år, fra Larvik, nå bosatt i Oslo og student ved Kunsthøyskolen, der hun er i gang med Bachelor i samtidsdans. Ella er nominert for sin utøvelse innen dans. Dansebakgrunnen har hun fra Studio Nille, der hun har vært elev i flere år. 

Juryens begrunnelse:

Dansemiljør i Larvik, med tradisjonsrike Studio Nille i front, sørger for at barn og unge (og voksne) i kommunen kan ha dans som kulturaktivitet i fritiden. Dans er trening og sosial kulturaktivitet, men først og fremst en unik mulighet for å uttrykke seg kreativt gjennom bevegelse. Juryen håper prisen kan bidra til å løfte dansefeltet og synliggjøre miljøenes viktige rolle i lokalsamfunnet. 

Juryen mener det bør heies på unge som tar dansekunsten til et profesjonelt nivå gjennom sitt yrkesvalg. Juryen registrerer at Ella Eidstad Pedersen har opparbeidet seg bred og lang erfaring på dansefeltet allerede, og at hun har kommet gjennom nåløyet for å studere dans profesjonelt. Tidligere har hun gått alle nivåer og utøvd flere disipliner på kulturinstitusjonen Studio Nille, hvor hun samtidig har vært en aktiv og dedikert medspiller i dansemiljøet lokalt i Larvik. Både gjennom sin danseutvikling med gode presentasjoner og sin motiverende rolle innen dansemiljøet kvalifiserer hun til prisen Ung kulturutøver. 

Kulturprisjuryen stiller seg samlet bak nominasjonen av en verdig kandidat og innspiller Ella Eidstad Pedersen til Larvik kommunes - Ung Kulturutøver 2023. 

Larvik kommunes idrettspris, frivillig 2023:

Juryens innstilling: Ole-Petter Henriksen, Larvik Turn & idrettsforeningen, friidrett

Ole-Petter Henriksen har vært hovedtrener for friidretten i Larvik Turn IF i 11 år. 

Ole-Petter er anerkjent trener innenfor friidrettsmiljøet med sin lange erfaring og fartstid som trener over 40 år, og har selv vært aktiv utøver. 

Han har trent opp flere utøvere til nasjonal og internasjonalt nivå, i flere grener. Dette er resultat av at han legger opp et solid treningsopplegg for utøvere som skaper rom for utvikling og progresjon. Utøverne skriver treningsdagbøker, som Ole Petter vurderer hver uke, med individuelle tilbakemeldinger. Utøverne opplever en trener som er tydelig, klar og ærlig om som passer på dem, bryr seg og viser stolthet over utøverne sine. 

Ole-Petter er opptatt av miljøet i treningsgruppen sin. Det er et miljø hvor det er spilleregler som er laget av utøverne selv, det er fokus på friidrett som en lagidrett fremfor friidrett som individuell idrett. Han lærer utøverne sine viktigheten av å ha hverandre og være i et miljø hvor alle støtter og heier på hverandre. Og betydningen av å ha et godt arbeidsmiljø rundt seg for å kunne lykkes. 

Han er real, ærlig og til å stole på. 

Larvik kommunes idrettspris, aktiv utøver 2023:

Juryens innstilling: Andreas Ofstad Kulseng Idrettslag: Larvik turn, friidrett. 

Andreas sine idrettsprestasjoner:

Andreas startet med friidrett da han gikk på Thor Heyerdahl videregående. 

Andreas fikk bronse på 400 meter i NM i friidrett 2022, med tiden 47,65 og 4. plass på 200 meter med tiden 21,82. I junior NM (U23) tok han gull på 200 meter med tiden 21,54 og sølv på 400 meter med personlig rekord på 42,24. Samme sesong tok han bronse og personlig rekord under Nordic Baltic U23 på 200 meter på tiden 20,03.

Andreas har vært på pallen både som individuell utøver og lag siden første stevne i 2019, og har vist til flotte prestasjoner i perioden 2019- 2023. 

I tillegg til sportslige kvaliteter bidrar Andreas positivt i friidrettsgruppa både sosialt og ved presentasjoner. Andreas har beina solid plantet på bakken. Når de yngre trener og løper intervaller står han på siden og heier på dem. 

Larvik kommunes bevaringspris 2023:

Berviveien 93 Tiltakshaver: Hans Per Bjerke og Iris Båfjord

Juryens begrunnelse: 

Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. Det er positivt at eierne klarte å forhindre bygget fra å bli revet og erstattet med et nytt hus. Bygningen ble bygget av eiers tippoldefar, og selv om det er utfordrende å skape nytt innhold i gamle bygg, klarte eierne å bevare så mye som mulig av det gamle bygget, og samtidig å tilpasse huset både til omgivelsene og dagens levestandard i boliger. Der tømmerveggene var i god stand er de tatt vare på, ellers er de kledd inn eller erstattet med andre materialer. Dette gir en fin kombinasjon av gammelt og moderne. 

Juryen mener at dette omfattende arbeidet som er utført har lykkes med å bevare husets opprinnelige sjel, og samtidig med å tilpasse bygningen til dagens behov og levestandard. 

IMG 0437
Berviveien 93
Berviveien 93
IMG 0421

Larvik kommunes byggeskikkpris 2023:

Gamle Stavernsveien 15A Tiltakshaver Hege Sletsjøe Arkitekt: Nord Arkitektur AS v. Eilert Sverdrup Gabrielsen

Juryens begrunnelse: 

Villa Sletsjøe ble tegnet for et voksen par med familiær tilknytning til denne naturtomten ved Larviksfjorden. Huseierne og arkitektene har skapt en god og arealsmart bolig med et enkelt og fleksibelt bygningsvolum. 

Boligen er plassert på et område der det tidligere lå en garasje. Oppdragsgiveren har gjort en god jobb med å holde fotavtrykket så lite som mulig for å spare på mest mulig av naturen. Dette er ikke et stort og prangende hus, men en bolig som er plassert slik at den passer svært godt inn i sine omgivelser og behandler naturen med respekt. 

I tillegg til å plassere boligen der garasjen stod tidligere, er det gjort svært få inngrep i naturen ved opparbeidelse, blant annet ved å beholde majoriteten av fjellet i den sydlige delen av boligen. 

Boligens innvendige siktlinjer bidrar til å knytte sammen landskap og sjø som skaper opplevelsen av å få naturen tett innpå. Dette viderefører opplevelsen av å være tett knyttet til tomtens natur, noe som var ønskelig fra oppdragsgiverens side. 

Prosjektet anses som svært gjennomtenkt og opparbeidelsen har resultert i et veldig gjennomført hus som er bygget på naturens premisser. 

Gamle Stavernsveien 15A
Gamle Stavernsveien 15A

Se her for mer informasjon om

Til toppen