Familien Sachnowitz hus i Larvik ønskes fredet

Innhold

Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har varslet oppstart av fredning av eiendommen. 

Huset med eplehagen er godt bevart og dagens eiere steller hus og hage på beste vis. Eiendommen var hjemmet til den jødiske familien Sachnowitz fra Larvik.

I november 1942 ble hele familien arrestert og deportert til Auschwitz. Kun Herman Sachnowitz overlevde og vendte tilbake.

Israel Leib Sacnowitz og hans kone Sara (født Lahn) plantet et nytt epletre for hvert av sine 8 barn da disse ble født i først del av 1900-tallet. Alle epletrærne er bevart og bærer ennå frukt.


Hvorfor frede?

Sveins gate 15 er et vitnesbyrd over hvordan en jødisk familie ble offer for antisemittisme i en norsk småby under 2. verdenskrig.

Deres liv ble dramatisk endret i april 1940 og gikk fra at de var aktive medborgere i byen, til at alle, unntatt Herman, ble drept i konsentrasjonsleir.

Ved videre bevaring av huset og hagen blir kulturmiljøet en inngang til å huske og forstå hendelsene under andre verdenskrig. Historien har fortsatt aktualitet.

Hvorfor Sachnowitz hus?

Riksantikvarens gjennomfører nå en satsing på nasjonale minoriteters kulturminner. Bakgrunnen er at svært få kulturminner knyttet til nasjonale minoriteter er representert blant fredete kulturminner i Norge.

Jøder er en av Norges fem nasjonale minoriteter. De fire andre nasjonale minoritetene er kvener, rom, romani og skogfinner.

Kulturminnene som velges ut til fredning skal være representative for jødisk liv og historie i Norge og bidra til å ivareta jødisk historie i en europeisk sammenheng.

Sachnowitz Vei


Hva er fredning?

Om huset og hagen fredes skal hovedtrekkene bevares.

Huset vil fortsatt være beboelig for en vanlig familie og kan tilpasses deres behov.

Fredningsbestemmelsene vil angi nærmere hvilke begrensinger med henhold til endringer som legges.


Andre kulturminner?

Riksantikvaren og kulturarv i Vestfold og Telemark tar initiativ til fredningen. Saken skal behandles politisk i Larvik kommune i  løpet av høsten.

Kanskje mener politikerne og befolkningen for øvrig også at andre kulturminner bør trekkes fram og fredes etter Kulturminneloven eller reguleres til bevaring etter Plan og bygningsloven? Larvik kommune arbeider nå med Plan for kulturminner og stedskaping og kommunen er åpen for innspill fra innbyggerne til planen.


Kontakt

Har du spørsmål om kulturarv i Larvik kommune. Send en e-post til: 
Til toppen