Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger

Innhold

Alle idrettsforeninger som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske Komité, og alle foreninger som ut fra sin aktivitet defineres som «friluftslivsorganisasjon», kan søke om kommunalt tilskudd.

Forutsetning for søknad

Foreningene må ha sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Larvik kommune, ha en demokratisk styringsstruktur og ikke ha et kommersielt formål eller ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser. I prinsippet åpen for alle.

Frist

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Les retningslinjer her.

Søk tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Kontakt

Avdeling Idrett og friluftsliv administrerer tilskuddsordningen og dersom du trenger bistand kan du kontakte oss på telefon 93000211.

Til toppen