Honnørpriser

Innhold

Larvik kommunes honnørpriser består av seks priser: Kulturprisen, pris for Ung Kulturutøver, Idrettsprisen, pris for Aktiv Utøver/Lag, Byggeskikkprisen og Bevaringsprisen.

Kommunen ønsker med prisene å verdsette frivillig innsats og arbeid innen de spesifikke fagområder, og å synliggjøre dette ved å gi offentlig utmerkelse og takk.

Nominasjon av kandidat

Alle inviteres til å kunne nominere kandidater. Dette skjer skriftlig og begrunnet forslag sendes via digitalt skjema.

Kandidatene vurderes av fagjuryer som består av folkevalgte fra Kultur- og Oppvekstkomiteen, samt  fagrepresentanter fra administrasjon og frivillig sektor.

Kultur- og Oppvekstkomiteen vedtar juryenes innstilling og kunngjør årets prisvinnere.

Frist

Innen 1. mai.

Nominer kandidat

Kulturprisen - frivillig

Prisen deles ut til en mottaker som har gjort en verdifull frivillig innsats for kulturlivet i kommunen.

Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.

Kriterier:

 • Honnør til mottaker for verdifull frivillig innsats i kulturlivet
 • Varighet - innsats i kulturlivet over tid
 • Mangfold - innsats innen flere områder av kulturlivet
 • Kvalitet - fremmer/utøvelse av kultur av høy kvalitet

Kulturprisen - ung kulturutøver

Prisen deles ut til ung aktiv kulturutøver innen foreningslivet i kommunen.

Vinneren mottar diplom og en pengegave på 10 000 kroner under prisutdelingen.

Kriterier:

 • Ung engasjert utøver som motiverer innen det frivillige kulturfeltet innen for eksempel dans, teater, musikk, visuell kunst, ungdomsarbeid organisasjonsliv
 • Utøveren kan ha utmerket seg som motivator for andre, bidrar til godt miljø i sin organisasjon og på sitt felt og legger ned en ekstra innsats utover det som kan forventes

Idrettsprisen - frivillig

Prisen deles ut til en mottaker som har gjort en verdifull frivillig innsats for idretts- og friluftslivet i kommunen.

Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.

Kriterier:

 • Dommer
 • Tillitsvalgt
 • Arrangementsansvarlig
 • Trener/leder
 • Friluftslivsorganisasjoner

Idrettsprisen - aktiv utøver eller lag

Prisen deles ut til aktiv utøver eller lag i kommunen for resultater på høyt nivå.

Vinneren mottar diplom og en pengegave på 10 000 kroner under prisutdelingen.

Kriterier:

 • Aktiv individuell utøver eller unntaksvis et lag. Skal være prestasjonsorientert/-rettet.

Bevaringsprisen

Bevaringsprisen kan tildeles for restaurering av eldre bebyggelse/anlegg på antikvarisk grunnlag.

Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.

Kriterier:

 • Tildeles eier/forvalter av bygningen/anlegget. Tildelingen skal skje på grunnlag av dokumentasjon for utført arbeid og den bygningsmessige situasjonen før igangsetting.
 • Ved tilbakeføring til situasjon eldre enn det som er tilfelle ved igangsetting, må dokumentasjon foreligge
 • Ved vurdering legges vekt på materialbruk, stil, formspråk og størst mulig ivaretakelse av originale bygningsdeler

Byggeskikkprisen

Byggeskikksprisen kan tildeles byggherre/forvalter og arkitekt/byggmester.

Vinneren mottar diplom og kunstgjenstand under prisutdelingen.

Kriterier:

 • Nybygg godt tilpasset omgivende bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap. Dato for ferdigstillelse kan ikke være eldre enn 5 år ut fra prisutdelingsåret.
 • Tilbygg/ombygging godt tilpasset eksisterende bygning-/bebyggelse
 • Arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk/materialbruk på nye hus, tilbygg og anlegg

Tidligere vinnere

Se hva tidligere honnørprisvinnere innen idrett og kultur sier om prisens betydning for dem (norsk tekst tilgjengelig).

Se hva tidligere honnørprisvinnere innen byggeskikk og bevaring sier om prisens betydning for dem (norsk tekst tilgjengelig).

Utdeling av honnørprisene

Prisene deles ut på arrangementet Kulturnatta i Larvik andre lørdag i november.

Vurderingskriterier og retningslinjer:

Vurderingskriterier og reviderte retningslinjer for tildeling av samtlige priser er vedtatt av kommunestyret i sak 067/18.

Til toppen