Kontakt Aktiv Larvik

Kontaktinformasjon til Aktiv Larvik.

Epost post@aktivlarvik.no 
Telefon 93 08 97 02
Facebook Følg oss på Facebook

Om Aktiv Larvik

Aktiv Larvik er en folkehelse- og levekårssatsning som retter seg mot hele befolkningen.

Prosjektet skal mobilisere til økt fysisk aktivitet ved å tilby en kalender med gratis deltagelse og gratis tilgang på nødvendig utstyr.

I Aktiv Larvik bidrar frivillige lokale lag og foreninger med ulike aktiviteter inn i en kalender/timeplan.

Til toppen