Om korpskonserter

Innhold

I henhold til vedtak i Hovedutvalget for kultur av 19.01.88, sak 112/88, kan alle kommunens korps avholde en "Bøkeskogkonsert" og en utendørs "nærmiljøkonsert" hvert år. Korpsene mottar honorar fra kommunen for konsertene. Ordningen gjelder både skolekorps og voksenkorps.

Konsertene skal være åpne og tilgjengelige for alle, og de skal være gratis, jf. reglementet for bruk av Festplassen i Bøkeskogen (kommunestyrevedtak av 11.09.96, sak 096/128).

Kommunen sørger for annonsering av konsertene i Østlands-Posten.

Bøkeskogkonserter

Bøkeskogkonsertene er en videreføring av Larvik Borgermusikks søndagskonserter, og holdes på søndager i sommerhalvåret.

Konsertene begynner som hovedregel kl. 17.00, og korpsene marsjerer fra Larvik torg 30 minutter i forkant av konsertstart i Bøkeskogen.

Korpsene må selv melde inn ønsket konsertdato til kommunen. Konserter med ett korps på scenen bør ha en varighet på ca. 45 minutter. Dersom to korps velger å ha en konsert sammen forventes konserten å vare i minimum 60 minutter. Korpsmedlemmene skal stille i uniform.

Hvert korps er selv ansvarlig for gjennomføring av konserten, både når det gjelder rigging av scene, og behov for notestativer og annet utstyr.

Nærmiljøkonserter

Nærmiljøkonserter er åpne og gratis utendørs korspkonserter. Korpsene kan selv velg tid og sted for sin konsert, såfremt konserten holdes på steder som er åpne og tilgjengelige for alle. Kommunen oppfordrer korpsene til å holde nærmiljøkonserter på steder der grupper med spesielt behov for tilrettelegging bor eller ferdes.

En nærmiljøkonsert har et konsertprogram med varighet 45-60 minutter, og korpset må stille i uniform.

Honorar

For Bøkeskogkonserter utbetales et honorar på 4000 kroner/konsert/korps.

For nærmiljøkonserter utbetales et honorar på 4000 kroner/konsert. Dersom to korps går sammen om å holde en nærmiljøkonsert, vil honoraret på 4000 kroner bli fordelt mellom de to korpsene.

Hvert korps kan maksimalt få utbetalt 8000 kroner (for én Bøkeskogkonsert og én nærmiljøkonsert).

Slik søker du

Korps som ønsker å holde Bøkeskogkonsert og/eller nærmiljøkonsert melder ifra på digitalt skjema (kommer). Inntil videre kan konsertønsker meldes i epost til: silje.stromberg@larvik.kommune.no.

Søknadsfrist

Korps som ønsker å holde Bøkeskogkonsert og/eller nærmiljøkonsert må melde ifra innen 15. mars.

Kontaktinformasjon

Tjenesten administreres av virksomhet Kultur, idrett og fritid v/ Kulturavdelingen.

Kontaktperson:

  • Silje Strømberg
  • epost: silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • telefon: 98231947
Til toppen