TT-kort

Innhold

Transportordningen TT-kort er et tilbud til deg som på grunn av forflytningshemming ikke kan benytte kollektivtransport eller eget kjøretøy.

Ordningen forvaltes av Vestfold og Telemark fylkeskommune, men søknad skjer gjennom Larvik kommune.

Målgruppe

Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienterings-hemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport.

Transportordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger (NAV gir informasjon om andre ordninger f.eks. helsereiser og arbeidsreiser).

Den fylkeskommunale transportordningen skal gi funksjonshemmede mulighet for deltaking og likestilling i samfunnet for derved å bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Transportordningen omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Vestfold.

Slik søker du

Du kan benytte søknadsskjemaet under for søke om TT-kort. Du må også legge ved legeattest. Dersom du er blind eller svaksynt (mindre enn 33 % av normalstyrke) kreves det vedlagt egen attest fra øyelege/øyeavdeling sykehuset.

Ferdig utfylt søknad og attest sendes Tjenestekontoret for fagvurdering og uttalelse:

Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

Når ditt behov er vurdert oversendes saken til Vestfold og Telemark fylkeskommune som avgjør søknaden. Du får tilsendt svar på din søknad fra fylkeskommunen.

Du kan få veiledning og hjelp til utfylling av søknaden ved å ta kontakt med servicesenteret.
Telefon: 33 17 10 10
Besøksadresse: Feyers gate 7

Utlevering og bruk av TT-kort

Dersom søknaden blir godkjent får du tilsendt elektronisk kort fra Rogaland Taxi, som forestår den daglige driften av ordningen.

Har du mistet kortet, lurer på hvor mye du har igjen (restbeløp) eller har andre spørsmål til praktisk bruk av kortet kan du kontakte ROGALAND TAXI telefon 51 90 90 01.

I Reglement - Transportordningen for funksjonshemmede er det beskrevet hvordan du kan benytte kortet.

Klage

Dersom din søknad blir avslått av Vestfold og Telemark fylkeskommune kan du klage. Klagefrist er 3 uker etter mottatt svar og klagen behandles av egen klagenemd. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

Til toppen