Pasientreiser

Innhold

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei, og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport.

Les om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter her. 

Til toppen