Råd og veiledning til pårørende

Innhold

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.

Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet.

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.

Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg.

Larvik kommune har ulike tilbud til deg som er pårørende.

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret i Larvik tilbyr veiledning, informasjon og kurs, og er en del av avdeling Friskliv og mestring i Larvik kommune.

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det.

Mål:

 • styrke og trygge pårørende
 • utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
 • øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Informasjon og veiledning

 • Vi møtes til en samtale om hva som er viktig for deg?
 • Hvor «trykker skoen»?
 • Har du behov for hjelp til å finne frem i systemet?
 • Ønsker du å ha noen å snakke med?

Kontakt pårørendekoordinator Helen Norlin telefon 98231935, helen.norlin@larvik.kommune.no eller Sissel Egenberg, telefon 98231304

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness-øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler.

Eksempler: «hvis kroppen kunne snakke…», «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde. Verdier – hva er viktig for meg? Om å sette grenser. Glede, dårlig samvittighet, sinne, ressurser, muligheter og valg…

Oppstart høst og vår, ta kontakt for informasjon og påmelding på telefon, 98231935 eller e-post: helen.norlin@larvik.kommune.no

Pårørendeskolen 

Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Det er lagt opp fire samlinger høsten 2021.

Larvik kommune utarbeider løpende demensplaner.

Kurset inneholder forelesninger og gruppesamlinger om:

 • sykdomslære
 • hva er demens?
 • kommunikasjon og samhandling
 • pårørendes situasjon
 • jus og lovverk
 • velferdsteknologi
 • informasjon om Larvik kommunes tilbud og tjenester

Kurset går over fire tirsdagskvelder, med en varighet på 2,5 timer.

 • Tirsdag 28. september 
 • Tirsdag 5. oktober 
 • Tirsdag 19. oktober 
 • Tirsdag 26. oktober 

Det arrangeres to kurs per kveld. Kurs 1 har oppstart kl. 17.00-19.30 og kurs 2 kl. 18.30-21.00.

Kurssted er Tjølling Sykehjems kantine og på Villa Kveldsol, Tjøllingvollen.

Påmelding

Påmelding innen 22. september til Trine Jacobsen, 98231615, trine.jacobsen@larvik.kommune.no eller Anne Hedvig Heggen, 98231760, anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Kontakt

 • Pårørendesenter Badeparken 10, Larvik
Til toppen