Råd og veiledning til pårørende

Innhold

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.

Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet.
Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.
Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg.

Larvik kommune har ulike tilbud til deg som er pårørende. 

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret i Larvik tilbyr veiledning, informasjon og kurs, og er en del av avdeling Friskliv og mestring i Larvik kommune.
Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det.

Mål:

 • Styrke og trygge pårørende
 • Utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
 • Øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Informasjon og veiledning

Vi møtes til en samtale om hva som er viktig for deg?
Hvor «trykker skoen»?
Har du behov for hjelp til å finne frem i systemet?
Ønsker du å ha noen å snakke med?

Kontakt pårørendekoordinator
Helen Norlin tlf. 982 31 935 epost: helen.norlin@larvik.kommune.no

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness-øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler.
Eksempler: «hvis kroppen kunne snakke…», «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde. Verdier – hva er viktig for meg? Om å sette grenser. Glede, dårlig samvittighet, sinne, ressurser, muligheter og valg…

Oppstart er januar 2018.

Pårørendecafé

Pårørendecafé er et uformelt sted for pårørende, der man kan møtes over en kopp kaffe, ta en prat, å kjenne på felleskapet ved det å være pårørende uten å måtte forklare så mye.

Pårørendecafé er et «fristed» med mennesker som vet hva det dreier seg om å være pårørende -uavhengig diagnosen til den du er pårørende til.

Pårørendecafé holdes siste onsdag i måneden kl. 17-20 på Frivilligsentralen med enkel bevertning.

Pårørendeskolen 

Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Det er lagt opp fire samlinger høsten 2019.

Larvik kommune utarbeider løpende demensplaner.

Temaer for forelesningene

 • Sykdomslære - Hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Møte med hjelpeapparatet
 • Offentlige tilbud
 • Pårørendes situasjon
 • Lovverk
 • Velferdsteknologi

Nærmere opplysninger og påmelding

Siri Mehl telefon 98231380, e-post siri.mehl@larvik.kommune.no
Anne Hedvig Heggen telefon 98231760, e-post: anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Kursavgift

300 kroner (inkluderer forelesing, kursmateriale og bevertning).

Kontakt

 • Pårørendesenter Badeparken 10, Larvik
Til toppen