Råd og veiledning til pårørende

Innhold

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.

Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet.

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig.

Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg.

Larvik kommune har ulike tilbud til deg som er pårørende.

Pårørendeskolen 

Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Det er lagt opp fire samlinger høsten 2023.

Larvik kommune utarbeider løpende demensplaner.

Kurset inneholder forelesninger og gruppesamlinger om:

 • Sykdomslære
 • Hva er demens?
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pårørendes situasjon
 • Jus og lovverk
 • Velferdsteknologi
 • Informasjon om Larvik kommunes tilbud og tjenester

Kurset går over fire tirsdagskvelder, kl. 18.00 til 20.30.

 • Tirsdag 26. september 
 • Tirsdag 3. oktober 
 • Tirsdag 17. oktober 
 • Tirsdag 24. oktober 

Kurssted er Tjølling Sykehjems kantine, Tjøllingvollen.

Påmelding

Påmelding innen 21. september til Trine Jacobsen, 98231615, trine.jacobsen@larvik.kommune.no eller Anne Hedvig Heggen, 98231760, anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no

Kontakt

 • Pårørendesenter Badeparken 10, Larvik
Til toppen