Om Pårørendesenteret

Innhold

Pårørendesenteret tilbyr veiledning, informasjon og kurs for pårørende. 

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det.

Pårørendesenteret har satt følgende tre mål:

  • Styrke og trygge pårørende
  • Utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
  • Øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Pårørendesenteret er en del av Friskliv og mestring og er et lavterskeltilbud. 

Til toppen