Middag til hjemmeboende

Innhold

Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Målgruppe

Du som er eldre og/eldre funksjonshemmet.

Tjenestens innhold

 • Middag bestilles 4 uker av gangen med så mange middager du ønsker for hver uke.
 • Middag etter meny leveres som kjølevare i miljøvennlig porsjonspakning.
 • Det er en fast dag for utlevering av mat som tilkjøres. Tidspunktet for levering avtales.
 • Har du behov for hjelp til oppvarming og servering av middag, må du ta kontakt med Omsorgstjenesten

Vi tilbyr

 • Middagen er tilberedt på tradisjonell måte, hvor vi kun benytter førsteklasses råvarer.
 • Kjøkkenet følger til enhver tid gjeldende lovverk og retningslinjer for produksjonsmåte og ernæringssammensetning.
 • Maten har minst én ukes holdbarhet forutsatt oppbevart i kjøleskap, se dato på pakningen.
 • Dersom det av uforutsette grunner blir vesentlige endringer i menyen eller tidspunkt for levering, skal du informeres om dette snarest.
 • Du mottar en pakkseddel som viser hva og hvor mange middager du har mottatt hver uke.
 • Tjenestene ytes med respekt for deg og ditt hjem.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi mottar og behandler eventuelle klager.

Våre forventninger

 • Du tar kontakt med kommunens Servicesenter eller Omsorgstjenesten i ditt distrikt for å søke om denne tjenesten.
 • Du oppbevarer maten i kjøleskap som holder max 4 grader Celsius.
 • Du følger bestillingsrutinene og er til stede når maten blir levert.
 • Du gir beskjed dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta middagsforsendelsen til avtalt tid.
 • Dersom du mener at pakkseddelen ikke stemmer med det du har mottatt, må du så raskt som mulig, og senest dagen etter levering, si fra til matombringer.
 • Du ringer matombringer og gir beskjed dersom du ikke mottar maten innen avtalt tid.
 • Du som har husdyr må være forberedt på at enkelte i Omsorgstjenesten ikke ønsker å komme i nærkontakt med disse.
 • Hvis det er vanskelig for deg å åpne døren selv, må du gi tillatelse til oppsetting av nøkkelboks.

Betaling

 • Prisen på middagen fastsettes av kommunestyret hvert år i desember,
  gjeldende fra januar påfølgende år.
 • Du betaler kun for mottatt mat, men kan faktureres dersom du ikke har gitt beskjed om at du ikke er tilstede ved avtalt levering.

Garantibrudd

Dersom du ikke mottar middag i henhold til avtale, kompenseres dette med kr 50 pr uteblitt middag.

Til toppen