Pakkeforløp hjem

Innhold

Tilbudet skal gjelde alle kreftpasienter, uavhengig av om de får kurativ eller palliativ behandling, og startes i spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til at:

  • Kreftpasienter opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen de mottar, på tvers av forvaltningsnivåene
  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god tilgjengelighet til tjenestene, og at tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende er likeverdige, uavhengig av hvor i landet de bor

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Tjenestekontoret på 33 17 10 00. 

Til toppen