Fysioterapeuter med driftstilskudd

Innhold

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut med driftstilskudd, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen.

Kort fortalt

 • Fysioterapeuter jobber med deg som har utfordringer når det gjelder bevegelse og aktivitet.
 • Målet er at du kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjon, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.
 • Fysioterapeutene i kommunen jobber etter prinsippet «Hva er viktig for deg?"

Om tjenesten 

Kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen samarbeider om å gi nødvendig helsehjelp med vekt på aktive tiltak for å styrke egenmestring hos pasientene. Fysioterapeuter med driftstilskudd gir primært behandling på institutt, men hjemmebehandling kan iverksettes ved behov.

Målgruppe

Fysioterapeutene har et åpent tilbud til kommunens innbyggere. 

Basert på en faglig vurdering kan fysioterapeuten bidra med:

 • Undersøkelse og vurdering av funksjon og årsak til smerte og funksjonsproblemer.
 • Ulike behandlingsmetoder og tilrettelagt trening som tar sikte på å normalisere funksjon.
 • Råd og veiledning.
 • Tilbud om gruppetrening i basseng og i treningsrom.
 • Deltakelse i samarbeidsmøter, f.eks. basismøter på NAV Larvik vedr. langtidssykemeldte.
 • Vi samarbeider med de faggrupper som er nødvendig for å gi deg en faglig forsvarlig tjeneste.

Slik søker du

Ta direkte kontakt med det enkelte fysikalske instituttet. Du trenger ikke henvisning dersom du oppsøker fysio- eller manuellterapeut. En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialutdannelse i manuellterapi.

Betaling 

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut med driftstilskudd, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort. Egenandelstaket for 2021 er 2460 kroner.

Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut

Fysikalske institutt i Larvik

Fysioterapeuter og manuellterapeuter med ev spesialfelt

Institutt

Fysioterapeut(er)

Kompetanse på institutt

Farris Fysioterapi

Ryes gate 28, 3263 Larvik

Tlf: 95 23 97 46

 

 

 • Marit Hultmann Svendsen (95 23 97 46)
 • Morten Enger (93 66 22 08)                      
 • Krister Næss (91 75 64 34)                       
 • Hilde P Viddal (93 00 26 51)                       
 • Generell fysioterapi
 • Manuellterapi
 • Manuellterapi
 • Idrettsfysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi

 Har ekstra store treningslokaler

Fysio Helsesenter

Nansetgata 57

3269 Larvik

Tlf: 48 10 94 86

 

 • Kjell Even Fletre (48109486)
 • Lena Dobrowen (92449822)
 • Unni Sandmo (97675255)
 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi

Har enkle treningslokaler

Gymnos Fysikalske institutt a/s

Prinsegata 9b

3256 Larvik

Tlf: 33 18 29 09

 • Ingebjørg Skavdal
 • Paal Brynildsen
 • Generell fysioterapi
 • Manuellterapi

Har treningslokaler

Helgeroa Fysikalske institutt

Søndersrødveien 6

3295 Helgeroa

E-post: althorge@online.no                  

tofjellt@online.no 

 

 • Alexander Torgersen (91726757)
 • Tore Fjelltveit (90778025)
 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi

Har ekstra store treningslokaler

Heyns Fysikalske Institutt AS

Bergheimveien 3

3269 Larvik

Tlf: 33 11 44 49

e-post: heynsfysikalske@online.no 

 

 • Øivind Heyn
 • Ole Thomas Høeg (99 60 53 37)
 • Ragnhild Tornholm (41 56 22 67)
 • Tanja Stålaker (95 96 73 96)
 • Kari Irene Busvold (99 03 19 81)
 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi

Har grupper (se tabell nederst)

Har treningslokaler

Larvik fysioterapi

Kongegata 16

3256 Larvik

Tlf: 33 18 25 10

Nettside: larvik.manuellterapi.no

 • Bernt Waale
 • Åshild Bergkåsa Berg
 • Trygve Brynjar Fagerås (95154152)
 • Olav Aure
 • Hilde Eskedal
 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi
 • Manuellterapeut/ Idrettsfysioterapi
 • Manuellterapi
 • Lymfødem
 • Ultralyd

 

 

Kvelde Fysioterapi

Kveldetundet 8

3282 Kvelde

Tlf: 97690926

e-post: jorgen.eia.bringedal@gmail.com   

 • Jørgen Eia Bringedal
 • Generell fysioterapi
 • Idrettsfysioterapi

Har treningslokaler

Kon-Tiki Helsepark

Reidar Teigens vei 7

3262 Larvik

e-post: post@evafysioterapi.no

Nettside: www.kontikihelsepark.no

Facebook: KonTikiHelse

Facebook: Eva Fysioterapi

 • Baard Celius Hansen (92 08 58 56)
 • Eva Hoddø (91 59 71 64)

 

 

 • Generell fysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Underlivsplager hos menn
 • Inkontinensproblematikk

Har ekstra store treningslokaler

Kristin Wøien Fysioterapi

Gloppeskogen 24

3260 Larvik

Tlf: 99 72 20 77

Nettside: kristinwoien.no

Facebook:  kristinwøien fysioterapi

 • Kristin Wøien
 • Psykomotorisk fysioterapi

Grupper:

 

 

 

Pyramiden Fysioterapi

Gloppeskogen 24

3260 Larvik

Tlf: 93 04 88 72

Nettside:  www.pyramidenfysioterapi.no

 • Øysten Glenne Kristiansen
 • Generell fysioterapi

Stavern Fysikalske

Rådhusgaten 27c

3290 Stavern

Tlf: 33 19 97 30

Nettside: www.stavernfysikalske.no

 • Beate Gundersen (45 88 77 69)
 • Klaus Roberg (48 60 47 74)

 

 • Generell fysioterapi
 • Generell fysioterapi

 

 

 

Svarstad Trim og fysioterapi

Ringveien 16

3275 Svarstad

Tlf: 33 12 84 02

 

 

 • Stian Våtsveen (tastvalg 2)
 • Inge Myhre (tastvalg 1)

 

 • Generell fysioterapi
 •  Psykomotorisk fysioterapi

 

 

 

 

Weber og Johannesen Fysioterapi

Håkestadveien 3

3280 Tjodalyng

Tlf: 94 45 92 89

E-post: tom@weberfysioterapi.no 

E-post:  tjnfysioterapi@gmail.com

Nettside: weberfysioterapi.no

 

 • Therese Johannesen
 • Tom Andre Weber
 • Generell fysioterapi
 • Manuellterapi
 • Manuellterapi

Har mellomstore treningslokaler

Øivind Andersen Fysioterapi AS

Kirkegårdsgata 5

3263 Larvik

Tlf: 41 31 47 92

E-post: oeivind.andersen@combitel.no 

 • Øivind Andersen
 • Generell fysioterapi

Har store treningslokaler

 

Oversikt over grupper

Heyns Fysikalske institutt a/s og Kon-Tiki

 

 

Lungegrupper per uke (man – ons – fred)

Lungegrupper per uke (man og tors)

Gruppe med pasienter med dårlig balanse

Psykomotorisk bevegelsesgruppe

Ole Thomas Høeg

Øivind Heyn

Tanja Stålaker

Kari Irene Busvold

Til toppen