Pakkeforløp

Innhold

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Tre pakkeforløp i bruk

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018 og tatt i bruk fra 1. januar 2019.

  • pakkeforløp for utredning og behandling av psykisk helsevern, barn og unge
  • pakkeforløp for utredning og behandling av psykisk helsevern, voksne
  • pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TBS)

Kontakt

I Larvik kommune kan Tjenestekontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene i psykisk helse og rus. 

Kontaktpersoner: 

Minda E. Guldensten på Ring 1: Torstrand, Byskogen, Gloppe og Vollen. Telefon 98231980.

Inger Birgitte Dæhlie på Ring 2: Hedrum, Nanset, Kvelde, Midtbyen og Lardal. Telefon 98253366.

Rikke Østby på Ring 3: Stavern, Brunlanes, Tanum og Søbakken. Telefon 98231311.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33171000 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen