Om Huset

Innhold

På Huset kan du være sosial - her er du alltid velkommen. Huset er en sosial møteplass der det alltid er mulig å trekke seg litt tilbake.

Huset i Larvik ble i 1995 etablert som et aktivitets- og kompetansesenter for psykisk helse, basert på høy grad av brukermedvirkning.

Tanken bak dette kommunale tilbudet er å skape en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst. På Huset kan de som ønsker det få mulighet til å bruke sine egne ressurser og bestemme over sin egen hverdag.

«Det beste med Huset er alle de som går her. Herlige mennesker som vet hvordan det er å ha det tungt. Du kan være sammen med andre og blir akseptert for den du er. SLITER DU? Du trenger ikke være alene!»

Vi kan tilby

 • en uforpliktende møteplass
 • et sosialt fellesskap
 • den gode samtalen
 • lunsj-servering hver dag
 • forskjellige aktiviteter, som for eksempel turer, svømming og quiz hver uke

Våre fokusområder

 • trygghet
 • økt livskvalitet
 • brukermedvirkning

Husets kjøreregler

Alle på Huset har blitt enige om felles kjøreregler. På Huset:

 • tar vi imot hverandre med et smil og sier “Hei!”
 • møter vi hverandre med positivitet og gir gode tilbakemeldinger
 • ser vi hverandre, lytter til hverandre og tar hverandre på alvor
 • heier vi på hverandre og lar andre komme til
 • støtter vi hverandre i oppgaver som kan være vanskelige og utrygge
 • tar vi ansvar for egen oppførsel
 • møter vi hverandre med en positiv, åpen og nysgjerrig holdning
 • spør vi hva du liker å gjøre
 • inviterer vi inn og lar andre komme til

Mandagsmøtet

På mandager har vi felles møte med alle som er knyttet til Huset.
På mandagsmøtet

 • er det trygt å delta, lytte, stille spørsmål og dele informasjon
 • finner vi felles løsninger sammen
 • er alle stemmer viktige
 • diskuterer vi større saker i mindre grupper
 • forklarer vi en sak i beste mening
 • er vi positivt innstilt til spørsmålsstiller, hjelper til og finner svar sammen
 • ønsker den som spør om noe en tilbakemelding

 

Til toppen