Langtidsutlån

Innhold

For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig behov (over 2 år eller livet ut) og vesentlig redusert funksjonsevne. Hjelpemidlene lånes ut fra NAV etter at søknad er innvilget.

Hva kan du låne?

Du kan få låne hjelpemidler som kan bidra til å løse et praktisk problem i hverdagen og som kan gi økt selvstendighet og mestring. Du kan blant annet få låne ganghjelpemidler, rullestol, kjøreramper eller seng.

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler, men NAV dekker ikke alle produktene. Noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Hvor henter du hjelpemiddelet?

Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestfold som formidler langtidsutlån etter søknad og vedtak.

Hjelpemidlene utlånt fra NAV leveres til Hjelpemiddeltjenesten i kommunen. De tar kontakt med deg for å avtale utkjøring. Du kan også hente hjelpemiddelet selv hos kommunens hjelpemiddellager; Skiringsalsgata 34, 3263 Larvik mellom kl. 12.00–14.30.

Spørsmål om søknadsprosessen

Det er NAV Hjelpemiddelsentral som behandler søknaden og fatter vedtak. For spørsmål om saksbehandlingstid ta direkte kontakt på tlf: 40702807.

Kontaktinformasjon

Har du behov for langtidsutlån av hjelpemidler, ta kontakt med ergoterapitjenesten.  

 

 

Telefontid

Telefon

Ergoterapitjenesten

Mandag til fredag

0830-1100

98231190

 

 

 

Til toppen