Fysioterapeuter med driftstilskudd

Innhold

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut med driftstilskudd, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen.

Målgruppe

Fysioterapeutene har et åpent tilbud til kommunens innbyggere.

Slik søker du

Ta direkte kontakt med det enkelte instituttet

Vi tilbyr

 • Undersøkelse og vurdering av funksjon og årsak til smerte og funksjonsproblemer.
 • Ulike behandlingsmetoder og tilrettelagt trening som tar sikte på å normalisere funksjon.
 • Råd og veiledning.
 • Tilbud om gruppetrening i basseng og i treningsrom.
 • Deltakelse i samarbeidsmøter for eksempel basismøter på NAV Larvik trygd vedrørende langtidssyke¬meldinger.
 • Du møtes med høflighet og respekt.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Vi lytter til deg og gir informasjon, råd og ¬veiledning.
 • Du møter en fysioterapeut som er faglig kvalifisert.
 • Vi dokumenterer vår virksomhet i journaler.
 • Vi samarbeider med de faggrupper som er nødvendig for å gi deg en faglig forsvarlig tjeneste.
 • Vi er spesielt opptatt av å unngå lang ventetid:
  - ved sykemelding
  - etter operasjoner
  - etter akutte skader og sykdom som påvirker funksjon
  - for funksjonshemmede barn

Våre forventninger

 • Du forteller hva du ønsker og hva som er viktig for deg.
 • Du sier fra hva du ikke er fornøyd med.
 • Du samarbeider og medvirker aktivt ut fra dine muligheter.
 • Du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke ¬passer.

Betaling

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut med driftstilskudd, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2017 er 1990 kroner.

For at du skal få dekket utgifter, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Du trenger ikke henvisning dersom du oppsøker fysio- eller manuellterapeut. En manuellterapeut er en fysioterapeut med spesialutdannelse i manuellterapi.

Kravet til henvisnings fra lege bortfaller 01.01.2018. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har avtale om driftstilskudd med kommunen for å få dekket kostnadene utover egenandelen.

Avtaleforhold mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen

Fysioterapeuter med driftsavtale får driftstilskudd fra kommunen, trygderefusjon fra trygdekontoret og egenandel fra pasienten.

Fysioterapeutene arbeider etter henvisning fra lege, med unntak av fysioterapeuter med spesialistkompetanse i Manuell Terapi som kan kontaktes direkte.

I Larvik kommune arbeider privatpraktiserendefysioterapeuter med spesialistkompetanse innen Manuell Terapi, psykomotorisk fysioterapi og idrettsfysioterapi.

Sted Telefon Spesialfelt
Evas fysioterapi
Jerpeveien 11, 3269 Larvik
Eva Hoddø 91597164 Kvinnehelse
Fysio Helsesenter
Nansetgata 57, 3269 Larvik
Telefon 48109486
Kjell Even Fløtre 48109486  
Lena Dobrowen 92449822  
Unni Sandmo 97675255  
Farris Fysioterapi
Stavernsveien 2, 3264 Larvik
Marit Hultman Svendsen 95239746 Manuellterapeut
Krister Næss 91756434 Spesialist idrettsfysioterapi MNFF
Morten Enger 93662208 Spesialist i manuellterapi MNFF
Hilde P. Viddal 93002651 Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF
Gymnos Fysikalske institutt
Prinsegata 3, 3256 Larvik
Ingebjørg Kristine Skavdal 93068889  
Paal Brynhildsen 33182909 Spesialist i manuell terapi
Helgeroa Fysikalske institutt
Sønsterød, 3295 Helgeroa
Telefon 33188870
Alexander Jørgen Torgersen 91726757  
Tore Fjelltveit 90778025  
Heyns Fysikalske institutt
Nansetgata 98, 3269 Larvik
Telefon 33114449
Benjamin Bredal (vikar) 33114449  
Tanja Johannessen Stålaker 33114449  
Øivind Heyn 90143209  
Ragnhild Lilly Thornholm 33114449  
Ole Thomas Huber Høeg 33114449  
Kvelde fysioterapi
Kveldetunet 8, 3282 Kvelde
Jørgen Eia Bringedal 97690926  
Kristin Wøien Fysioterapi
Gloppeskogen 24, 3260 Larvik
Vikar for Kristin Wøien er 
Anne Optekamp
95247139 Spesialist i psykomotorisk fysioterapi
Kristin Wøien 99722077 Spesialist i psykomotorisk fysioterapi
Langestrand fysioterapi
Vestregata 28, 3264 Larvik
Telefon 33181122
Bent Inge Frydenlund 33181122  
Marianne Frydenlund 33181122  
Larvik fysioterapi
Kongegata 16, 3256 Larvik
Telefon 33182510
Trygve Brynjar Fagerås 95154152 Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF / Manuellterapeut
Hilde Eskedal 33182510   Lymfødembehandling
Åshild Bergkåsa Berg 33182510  
Olav Frode Aure 33182510 Spesialist i manuell terapi
Bernt Waale 33182510   
Nordbyen fysioterapi
Gamle Kongevei, 3269 Larvik
Baard Atle Celius-Hansen 92085856  
Pyramiden fysioterapi
Gloppeskogen 24, 3260 Larvik
Øysten Glenne Kristiansen 93048872  
Stavern fysikalske institutt
Rådhusgaten 27c, 3290 Stavern
Telefon 33199730
Klaus Roberg 48604774 Manuell terapeut
Svarstad Trim og Fysioterapi
Ringveien, 3275 Svarstad
Telefon 33128402
Inge Selmer Myhre   92498504 Spesialist i psykomotorisk fysioterapi
Stian Våtsveen 91702017  
Weber fysioterapi
Håkestadveien 3, 3280 Tjodalyng
 Tom Andre Weber 41426858 Manuellterapeut 
Øivind Andersen fysioterapi
Kirkegårdsgata 5, 3263 Larvik
Øivind Andersen  41314792   
Til toppen