Psykososialt kriseteam

Innhold

Psykososialt kriseteam har ansvar for psykososial bistand av mennesker og lokalsamfunn som rammes av kriser og katastrofer.

Det kan være alvorlige akutte livshendelser hvor få personer er involvert, for eksempel ulykker, voldshandlinger, uventede dødsfall og trusselsituasjoner. Det kan også omhandle hendelser som drap, drukningsulykker, overfall og ran, selvmord eller selvmordsforsøk, overdoser eller lignende.

Psykososialt kriseteam er en ressursgruppe, som også vil bistå som en ressurs for innsatspersonell.

De har til hensikt å bistå det ordinære tjenesteapparatet og er et supplement til de etablerte tjenestene, der de tar utgangspunkt.

Organisering 

Psykososialt kriseteam i Larvik kommune er organisert på frivillig basis, og består av medlemmer med tverrfaglig bakgrunn, med erfaring fra arbeid med mennesker i vanskelig situasjoner. Det er alltid minimum 2 medlemmer som møter der det er vurdert behov. Psykososialt kriseteam har funksjon om å bistå med psykologisk førstehjelp og koordinere tjenester videre til fastlege eller andre i tjenesteapparatet i kommunen.

Kontakt

All kontakt til psykososialt kriseteam formidles via Larvik interkommunale legevakt per telefon 116 117.

Ansvar 

Organisatorisk forankringspunkt er hos kommuneoverlegen. Det er avdelingsleder ved legevakten som har det administrative og koordinerende ansvaret. Psykisk helse og avhengighet har det faglige ansvaret for teamet.

Til toppen