Overgrepsmottak

Innhold

Kommunene i Vestfold samarbeider om tilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep og vold.

Overgrepsmottaket er et tilbud for kvinner og menn over 14 år, som nylig har vært utsatt for seksuelt overgrep, voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuelle krenkelser.
Overgrepsmottaket tilbyr akutt behandling og rådgivning. Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet. Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse og alle som arbeider her har taushetsplikt.

Overgrepsmottaket ligger i Sandefjord, og du finner mer informasjon her.

Kontakt

  • Ambulanse og medisinsk nødmelding
    • Telefon: 113
Til toppen